Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Služby knihovny
 • absenční a prezenční půjčování knih, časopisů, novin a jiných informačních pramenů
 • rezervace knih a časopisů
 • meziknihovní výpůjční služba
 • bibliograficko-informační služba
 • on-line katalog knih
 • prezenční půjčování encyklopedií a slovníků
 • prezenční půjčování regionální literatury
 • četba denního tisku
 • výstavy a vernisáže
 • besedy, přednášky, vzdělávací akce
 • internet pro držitele platného čtenářského průkazu na 1/2 hodiny zdarma
    
 

 

                                         CENÍK SLUŽEB

pro držitele platných čtenářských průkazů

 P R Á C E   N A   P O Č Í T A Č I

práce na počítači – 1/2 hodina   ………………………... ….zdarma

každá další započatá 1/2 hodina........................................15 Kč

tisk z počítače – černobíle A4   ……………………………    2 Kč

tisk z počítače – barevně A4  ……………………………..    20 Kč

 

 F A X O V É   S L U Ž B Y

odeslání  faxu na A4   ……………………………………   20 Kč

za každou další stranu    ………………………………. +  10 Kč

odeslání faxu do zahraničí  ………………………………  30 Kč

za každou další stranu   ……………………………….. +  20 Kč

Č E R N O B Í L É   K O P Í R O V Á N Í
formát A4 – 1 kopie ……………………………………..      2 Kč

oboustranná kopie   ………………………………………    3 Kč

formát A3 – 1 kopie  …..…………………………………..   3 Kč

oboustranná kopie   ……………………………………….   6 Kč

 

B A R E V N É  K O P Í R O V Á N Í

formát A4 – 1 kopie ……………………………………….  20 Kč

 

 

S K E N O V Á N Í

formát A4  (1 list)   ……………………………………..…  10 Kč

 

L A M I N O VÁ NÍ

laminování  A4  …………………………………………..    15 Kč

 

V A Z B A

kroužková vazba - do 50 listů  ………………………….    40 Kč