Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Městské muzeum v Březnici

V Koleji 1

262 72  Březnice

Tel.  326 531 594-5, 724 996 684

e-mail: galerie@breznice.cz

Stálá expozice se nachází v Galerii Ludvíka Kuby, v bývalé jezuitské koleji na náměstí vedle kostela.

Otevírací doba

                                                                     

květen, září                                                                          

úterý – neděle    9.00 – 12.00    13.00 – 16.00             

červen, červenec, srpen                                                              

úterý – neděle    9.00 – 12.00    13.00 – 17.00                                                                                                                                         

pondělí zavřeno    

VSTUPNÉ

Vstupné základní                  30,- Kč

 

Vstupné snížené                    20,- Kč

děti, studenti a senioři

po předložení průkazu

 

Rodinné vstupné                  50,- Kč

2 dospělí + 2 děti

 

Hromadné vstupné              10,- Kč

skupina 10 a více osob

 

Vstupné zdarma

děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, AMG, ICOM, ICOMOS, NPÚ, novináři pracovně po předložení průkazu

 

Loutkářství na Březnicku

O významném postavení Čech jako „klasické země loutek“ svědčí dlouhá tradice.

I v Březnici se dochovalo mnoho dokladů o provozování loutkářství. Velkou roli tady sehrálo umění Arnošty Kopecké, vnučky jednoho z nejznámějších loutkářů, Matěje Kopeckého.

Ta provozovala loutkářskou činnost v okolí Březnice a je pochována na místním hřbitově.

Od doby Arnošty Kopecké zůstala v Březnici bohatá tradice loutkářství: dochovaly se kulisy, loutky i doplňky divadýlek, jež patřily spolkům Sokol a Orel.

Každým rokem je na závěr prázdnin pořádána akce Konvent plný loutek.

Městské muzeum od 70. let minulého století nemělo stálou expozici a tímto počinem zahajuje novou éru, která jistě podpoří nejen společenský život a vzdělanost, ale i vztah občanů k městu a regionu.

V rámci prohlídky je promítán loutkový film „Johannes doktor Faust“ z roku 1958, který režíroval Emil Radok za asistence Jana Švankmajera. Příběh vypráví o světě, v němž předměty a rekvizity žijí vlastním životem.

 

Badatelské dotazy zasílejte e-mailem nebo kontaktujte správce muzea

Alenu Heverovou telefonem.

badatelský řád

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZNICE - DALŠÍ PAMÁTKY

Státní zámek Březnice

Původně gotická tvrz byla přestavěna v 16. století na renesanční zámek. Expozice přibližují historii jednotlivých šlechtických rodů a umělecké slohy od renesance až po 19. století. Skvostem je nejstarší knihovní sál v Čechách z roku 1558 Lokšanská knihovna.

Kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského

Střed města vytváří ucelenou památkovou zónu, jejíž dominantou je právě tento kostel. Zakladatel, březnický pán Přibík Jeníšek z Újezda, jej nechal vystavět v letech 1642 – 1650 italským stavitelem Carlo Luragem.  Pozoruhodně řešený vnitřní prostor jednolodního kostela s bočními kaplemi je vyzdoben mnoha barokními uměleckými díly.

Jezuitská kolej a gymnázium

Na kostel navazuje budova bývalé jezuitské koleje, která byla dokončena v roce 1650 a stala se centrem kulturního a společenského života. Z Březnice docházeli jezuitští kněží na Svatou Horu u Příbrami, kde v roce 1647 získali církevní správu. Propojili obě místa roku 1649 tzv. „svatou cestou“ šestnácti křížů s obrazy, které byly později přestavěny na kamenné kapličky Křížové cesty.

V roce 1654 bylo v Březnici založeno první jihočeské gymnázium se seminářem.

Židovské ghetto a synagoga

V roce 1726 vzniklo židovské ghetto, které jako celek představuje unikátní urbanistický komplex domů. Původní synagoga byla postavena v letech 1726 - 28 a dnešní podobu získala po požáru v roce 1874. Za městem se nachází starý židovský hřbitov, který se připomíná již v polovině 16. století.

Kostel sv. Rocha na hřbitově

Raně barokní kostel sv. Rocha je dílem stavitele Carla Luraga. Na hlavním oltářním obraze je zachycena Březnice v roce 1651 se všemi významnými budovami města. Boční oltář vpravo zdobí nejstarší obraz kostela – Panna Marie v zahradě, pocházející z tzv. Dürerovy školy z poloviny 16. století. Řezbářsky je cenný další boční oltář sv. Jana Nepomuckého z let 1732 -1733, který  je dílem Jana Františka Hoffmana Pragensis .

Vchod na hřbitov s keramickou výzdobou z roku1891 je dílem rodáka Václava Fürsta, který je autorem i mnoha pomníků.

Kamenný most

Most přes řeku Vlčavu z roku 1899 patří mezi poslední kamenné mosty v Čechách.  Zdoben je čtyřmi barokními sochami, z nichž tři pochází z dílny Ignáce Hammera v Dobré Vodě: socha Panny Marie je z roku 1748, Ukřižování a Sv. Dismas z roku 1750. Socha sv. Jana Nepomuckého je z roku 1812. Všechny nesou ale letopočet 1901, kdy byly restaurovány.

Pivovar

Architektonicky cenné stavby pivovaru pochází z počátku 18. století. Zajímavá je výzdoba mansardových střech, na nichž jsou sochy patronů pivovarnictví sv. Josefa a sv. Jana Křtitele. Výroba piva zde sahá až do roku 1506. Vyráběná piva nesou značku Herold a získala celou řadu ocenění.

 

OKOLÍ BŘEZNICE

Dobrá Voda

Kaple sv. Maří Magdalény, postavena roku 1642 nad léčivým pramenem, v její blízkosti byly známé lázně.

Hrochův Hrádek

je zřícenina bývalé tvrze, pustá od 16. století, dochovány zbytky obvodového zdiva paláce.

Hradiště na vrchu Šance - Bozeň

bývalé raně středověké hradiště se zřetelnou centrální částí a se zbytky mohutných kamenných valů.

Stražiště

starobylý kostel sv. Jana Křtitele má základ z doby románské.

Bubovice

v kostele sv. Václava fragmenty nástěnných maleb a kamenné náhrobky z doby gotické.

Pročevily

poutní kaple sv. Barbory je barokní stavba s centrální dispozicí a ambity.

Drahenice

zámek a oranžerie v držení rodu Lobkowiců, ve vsi lidová roubená stavení z 18. století.

Tochovice

původní tvrz přestavěná na počátku 19. století na zámek, který je zasazen v anglickém parku.

Starosedlský Hrádek

původní pozdně gotická tvrz, na počátku 17. st. přestavěna do dnešní podoby.