Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rok 2017

Obecně závazná vyhláška města Březnice č.1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Březnice a jeho částí (Bor, Dobrá Voda, Martinice, Přední Poříčí a Zadní Poříčí)

Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Březnice

Rok 2016

Obecně závazná vyhláška města Březnice o místních poplatcích číslo 1/2016

Příloha č.1 k vyhlášce 1/2016

Rok 2015

Obecně závazná vyhláška města Březnice 1/2015 - místní poplatky pro rok 2016 - doplnění čl. 30 a změna čl.31

Příloha č. 1 k OZV 1/2015

Rok 2014

Obecně závazná vyhláška města Březnice o místních poplatcích číslo 1/2014

Příloha č.1 k Vyhlášce 1/2014.pdf

Rok 2013

Obecně závazná vyhláška města Březnice o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška města Březnice o místních poplatcích číslo 2/2013

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce číslo 2/2013

Obecně závazná vyhláška 3/2013 O veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě

Rok 2012

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012

Příloha č.1 k OZV 1/2012 - rozdělení zón

Příloha č. 2 k OZV 1/2012 - parkoviště za tenisovými kurty

Rok 2011

zrušeno Obecně závazná vyhláška 1/2011 o místních poplatcích

zrušenoObecně závazná vyhláška města Březnice číslo 2/2011, kterou se mění vyhláška číslo 1/2011

Obecně závazná vyhláška města Březnice č.  3 / 2011 , kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Březnice číslo 4/2011 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

zrušeno Obecně závazná vyhláška města Březnice o místních poplatcích číslo 5/2011

Rok 2010

zrušenoObecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Březnice číslo 1/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města č. 4/2004, o zřízení Městské policie Březnice

 

Rok 2009

zrušenoObecně závazná vyhláška města Březnice č.  3/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 2/2009 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

zrušenoObecně závazná vyhláška města Březnice č. 1/2009 o místních poplatcích 

Rok2008

zrušenoObecně závazná vyhláška města Březnice o místních poplatcích 3/2008

zrušenoObecně závazná vyhláška města Březnice o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí číslo 2/2008

Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 1/2008

Rok 2007

zrušenoObecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2007

Rok 2005

zrušenoObecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 6/2005

zrušeno Obecně závazná vyhláška o poplatcích z ubytovací kapacity č. 5/2005

Obecně závazná vyhláška o provozu pohřebiště č. 4/2005

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 rušící vyhl. č. 3/1999

zrušeno Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku č . 2/2005

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 rušící vyhlášky 2/2003, 3/2003, 2/2004

Nařízení města Březnice 1/2005 o organizaci dopravy a parkování na území města Březnice (Dopravní řád)


                                                         Rok 2004    

Obecně závazná vyhláška 6/2004 ruší OZV z 31.8.1993

Obecně závazná vyhláška o městské policii č. 4/2004

zrušenoObecně závazná vyhláška č. 3/2004 o místních poplatcích

zrušenoObecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku č. 2/2004

zrušenoObecně závazná vyhláška města Březnice o místních poplatcích číslo 1/2004


Nařízení města 1/2004 o maximálních cenách zabránění odjezdu a nucené odtahy...

                                                    Rok 2002 a starší
Obecně závazná vyhláška o požárním zabezpečení akcí č. 3/2002

Obecně závazná vyhláška č.2/2002 - Požární řád měst

zrušeno  Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušenoObecně závazná vyhláška č. 3/1999 - Dopravní řád města Březnice

pozastaveno v r. 2006 Vyhláška č.2/1999 o tvorbě a použití fondu bydlení

Obecně závazná vyhláška 1/1999 O závazné části ÚP města Březnice

Obecně závazná vyhláška č. 7/1998 o městských symbolech

zrušenoObecně závazná vyhláška č. 4/1998 o ochraně životního prostředí a čistoty v městě

zrušenoObecně závazná vyhláška č. 3/1998 o chovu domácích zvířat , drobného a hospodářského zvířectva

zrušenoObecně závazná vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj