Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Kolaudace stavby-pro stavby povolené do 31.12.2006 Staženo: 81x | 25.01.2017

Kolaudační souhlas-pro stavby povolené od 1.1.2007 Staženo: 106x | 26.01.2017

Ohlášení odstranění stavby Staženo: 92x | 26.01.2017

Ohlášení stavby Staženo: 98x | 25.01.2017

Oznámení o užívání stavby Staženo: 84x | 26.01.2017

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 73x | 26.01.2017

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 76x | 26.01.2017

Souhlas s dělením pozemku dle geometrického plánu Staženo: 87x | 26.01.2017

Zápis údajů do informačního systému územní identifikace Staženo: 59x | 17.03.2017

Žádost / Oznámení o kácení dřevin Staženo: 83x | 26.01.2017

Žádost o potvrzení existence stavby (pasport) Staženo: 77x | 26.01.2017

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 95x | 26.01.2017

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu Staženo: 81x | 26.01.2017

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby Staženo: 72x | 26.01.2017

Žádost o stavební povolení Staženo: 97x | 26.01.2017

Žádost o územě plánovací informaci Staženo: 90x | 25.01.2017

Žádost o územní souhlas Staženo: 110x | 25.01.2017

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 82x | 25.01.2017

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 81x | 25.01.2017

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 80x | 25.01.2017

Stránka