Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Kolaudace stavby-pro stavby povolené do 31.12.2006 Staženo: 41x | 25.01.2017

Kolaudační souhlas-pro stavby povolené od 1.1.2007 Staženo: 56x | 26.01.2017

Ohlášení odstranění stavby Staženo: 51x | 26.01.2017

Ohlášení stavby Staženo: 54x | 25.01.2017

Oznámení o užívání stavby Staženo: 49x | 26.01.2017

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 43x | 26.01.2017

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 43x | 26.01.2017

Souhlas s dělením pozemku dle geometrického plánu Staženo: 48x | 26.01.2017

Zápis údajů do informačního systému územní identifikace Staženo: 26x | 17.03.2017

Žádost / Oznámení o kácení dřevin Staženo: 52x | 26.01.2017

Žádost o potvrzení existence stavby (pasport) Staženo: 44x | 26.01.2017

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 54x | 26.01.2017

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu Staženo: 51x | 26.01.2017

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby Staženo: 43x | 26.01.2017

Žádost o stavební povolení Staženo: 56x | 26.01.2017

Žádost o územě plánovací informaci Staženo: 51x | 25.01.2017

Žádost o územní souhlas Staženo: 63x | 25.01.2017

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 47x | 25.01.2017

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 42x | 25.01.2017

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 47x | 25.01.2017

Stránka