Navigace

Obsah

Vedení a samospráva

Výbory zastupitelstva a komise rady

Kontrolní výbor

Předseda: František Pinkava dr.h.c.

Členové:

Bc. Chochola Stanislav, Mgr. Moravcová Eliška, Noháček Jan, Mgr. Bc. Zárybnický Roman

Finanční výbor

Předseda: Ing. Chotívka Petr

Členové:

Ing.Fiřtíková Marie, Koch Miroslav, Ing. Ryjáčková Lucie, Ing. Štefaniková Ludmila

 

Komise pro správu majetku

Předseda: Kovář Jan

Členové: Štěrba Jiří, Pinkava František, Vácha Roman, Ovsík Josef, Doul Vladimír, Hřídel Kamil

Komise pro kulturu a školství

Předseda: Jana Krajmerová

Členové: Bartoníčková Petra, Nesvedová Dagmar, Tomášková Hana, Ing. Barták Robert, PhDr Kozlík Jaroslav, Fořtová Alice

 

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport

Předseda: Ing. Nepivoda Jiří

Členové: Cibulková Pavla, Haník Jakub, Mgr. Pinkava František, Placák Vlastimil, Teska Roman, Veselý Stanislav

Povodňová komise

Předseda: Ing. Procházka Petr

Členové: Štěrba Jiří, Ing. Bernard Jiří, Ovsík Josef, Vácha Roman, Paprštejn Jaroslav, Šafránek Vladimír, Bartuněk Petr, Petrášek František, Otta František, Vršecký Petr

 

Komise pro životní prostředí a mimořádné stavy

Předseda: Paprštejn Jaroslav

Členové: Bendová Jana, Petrášek František, Fürst Arnošt, Matoušek Pavel, Tomášek Josef, Ing. Hartlová Jiřina, Mgr. Kocík Milan, Ovsík Josef

 

Bezpečnostní komise

Předseda: Mgr. Zárybnický Roman

Členové: Bc. Minařík Václav, Otta František, Petrášek František, Mgr. Kocík Milan