Obsah

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
  • Písemně: Náměstí 11, 262 72 Březnice
  • Osobně: Náměstí 11, 262 72 Březnice
  • e-mailem: mu@breznice.cz
  • elektronickým podáním: mu@breznice.cz
  • Telefonicky: 318 403 171 
Kontakty na úřad města, včetně úředních hodin naleznete zde...