Obsah

Platby na účty úřadu

Město dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu: 521695389/800

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle městského úřadu kdykoliv v úředních dnech.

Poplatky

Úřad města informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu města

  • poplatky za odpad
  • poplatky ze psů
  • poplatky ze vstupného