Navigace

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

 

V souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a Nařízení vlády č. 173 Sb., ze dne 29. března  2006 o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, má nařízen povinný subjekt žádat úhradu nákladů spojených:
·                 s pořízením kopií
·                 s opatřením technických nosičů dat
·                 s odesláním  informací žadateli
·                 s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací
 

Sazebník úhrad ke stažení

Městský úřad Březnice 
 

Sazebník úhrad ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 
 
 

Za informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. Je MěÚ Březnice oprávněn žádat úhradu dle následujícího Sazebníku:

 

Kopírování dokumentů                                                                              

 
a) obyčejné černobílé (1 stránka)
 
A4
- jednostranně
3,-
 
 
 
 
- oboustranně
5,-
 
 
 
A3
- jednostranně
5,-
 
 
 
 
- oboustranně
6,-
 
 
 

b) barevné – sedminásobek sazby za obyčejné kopírování


 

Náhrady za odeslání dokumentů poštou – dle platného sazebníku České pošty

 K uvedeným sazbám se ve všech případech připočítává úhrada za obálku (dopisnici) dle typu - Kč 0,50-; 2,50-; 4,-.  


 

Použití výpočetní techniky                                                                         

 

tisk z počítače na laserové tiskárně (formát A4 jednostranný)

 
 
Černobíle
  5,-  
 
 
 
 
Barevně
10,-  
 
 
 
 
digitální foto
13,-  
 
 
 

kopírování na datové nosiče

 
 
disketa 3½
20,-  
 
 
 
 
CD
50,-  
 

 Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele je nepřípustné.


 

Náklady na přípravu informace (zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, popř. úkony, které nelze jinak zařadit) se stanovují na 150,-- Kč za každou započatou hodinu výkonu při zpracovávání informací. 

 
  

Výjimku tvoří úsek archivnictví, u něhož jsou výše náhrad za určené úkony stanoveny příslušným centrálním orgánem.

 
 

Schváleno Radou města Březnice dne: 11. 2. 2009 č. 090211/15 s platností od 1.3.2009.