Navigace

Obsah

Pravidla a žádost pro poskytování dotací

 

Informace pro žadatele o poskytnutí podpory nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice na rok 2020.

Žádosti o poskytnutí podpory nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice na rok 2020 nepodávejte k 31.8.2019. Chystáme nový elektronický způsob administrace podpory, potřebné informace naleznete včas zdeNa žádosti podané jinak než elektronicky nebude brán zřetel.