Navigace

Obsah

 
 
 K O N K U R Z 
Zřizovatel – město Březnice ve smyslu § 166 odst. 2, 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky 2. mateřské školy Březnice IČO: 750 34 786 sídlem Obránců míru 467, 262 72 Březnice