Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

MAS Podbrdsko

logo

Vyhledavač firem

Vložte svojí akci

Pozvěte ostatní na svoji sportovní či kulturní akci. Zapište ji do kalendáře

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 7. 2018

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 25 až 29°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výpůjční řád

                                                                                     

VÝPŮJČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY V BŘEZNICI

Platný od 1. 10. 2013

 

1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan, který předloží občanský průkaz, podepíše přihlášku čtenáře knihovny (u dětí do 15 let se souhlasem zákonného zástupce) a zaplatí čtenářský poplatek. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat a nakládat s nimi podle zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Povinností čtenáře je řídit se výpůjčním řádem, při jehož nedodržení může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Po vyplnění přihlášky, obdrží čtenář průkaz s kódem.

Čtenářský průkaz je nepřenosný, platí pouze pro zaregistrovanou osobu. Neplatí ani pro rodinné příslušníky. Jeho ztrátu je povinen čtenář ihned hlásit knihovně.

Dále je povinen ohlašovat změny bydliště nebo jména a ihned hlásit výskyt infekční nemoci v rodině. Při návštěvě knihovny je čtenář povinen prokázat se platným čtenářským průkazem. Uživatelé jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek a zákaz kouření. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

   Čtenářský poplatek se platí předem ve výši:

 

                                              Pololetní poplatek            Roční poplatek

 

Dětské oddělení - čtenáři do 15 let         30,-                                  60,-

Pokud dětské oddělení knihovny navštěvují sourozenci, registrační poplatek platí pouze jeden.

 

    Oddělení pro dospělé čtenáře             

                                                 

                                         Pololetní poplatek        Roční poplatek

    - čtenáři od 15 let                               75,-                          150,-

    - čtenáři od 60 let                               30,-                            60,-

             

2. Půjčování:

Knihovna může v některých případech vyžadovat peněžitou zálohu při půjčení díla, jehož pořizovací cena je vyšší než 500,- Kč. Čtenář musí podepsat stvrzenku o vypůjčení této knihy. Není-li některé dílo z knihovního fondu ve výběru, má každý čtenář právo vyžadovat rezervaci. Z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb (MVS) uhradí čtenář částku 50,-  v obou odděleních knihovny. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.

 

3. Výpůjční lhůty

Knihy a všechny informační prameny se půjčují (absenčně) na dobu 1 měsíce. Knihovna může dobu zkrátit v případě dalšího požadavku na titul. Výpůjční lhůta může být prodloužena až na tři kalendářní měsíce, v případě, že si čtenář po uplynutí 1 měsíce výpůjčku telefonicky, e-mailem nebo osobně prodlouží. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 

4. Překročení výpůjční doby

Nevrátí-li čtenář dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení. Výše poplatku z prodlení se stanoví za každý titul knihy a číslo časopisu takto:

  

                                                                    Dospělí                     Děti

1. upomínka (ihned po uplynutí výpůjční doby)    10,-                               5,-  

2. upomínka (2 týdny po 1. upomínce)                   15,-                               8,-

3. upomínka (2 týdny po 2. upomínce)                   20,-                              15,-   

    Předsoudní upomínka                                           50,-                              20,-

 

Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená posunuje se na nejbližší další výpůjční den. Připočítá se částka za administrativní úkony spojené s vymáháním a poštovné ve výši 35,- .

 

 

5. Ztráty a náhrady

Uživatel nesmí dále zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. Pokud k takovému poškození dojde, čtenář nahradí škodu dle míry poškození dokumentu, nejméně 30,- .

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu (obalu i čárového kódu) a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Knihovna může požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

V obou odděleních knihovny se účtuje:

          - cena svazku + manipulační poplatek                     50,-

          - poškození čárového kódu                                        10,-

          - poškození obalu                                                         5,-

           - ztráta nebo poškození čtenářského průkazu       20,-

             (průkazka + manipulační poplatek + kód) 

            - ztráta periodik  pořizovací cena periodika                                                          

Náhrada všeobecných škod      

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů. Knihovna má právo do vypořádání pohledávek pozastavit čtenáři poskytování všech služeb. Jestliže uživatel nedodržuje pravidla stanovená výpůjčním řádem, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnostinahradit ji podle platných předpisů.

6. Další poskytované služby

Registrovaný čtenář může denně využít půl hodiny připojení k internetu zdarma.

Standardní  - Bibliograficko-informační služby (BIS) ústní (poskytované v rámci čtenářského poplatku)

                                                                                        

 

V Březnici dne 26. 9. 2013