Navigace

Obsah

Aktuální události

Zprávy

Pravidla a žádost pro poskytování dotací

Informace pro žadatele o poskytnutí podpory nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice na rok 2020.

Žádosti o poskytnutí podpory nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice na rok 2020 nepodávejte k 31.8.2019. Chystáme nový elektronický způsob administrace podpory, potřebné informace naleznete včas zde. Na žádosti podané jinak než elektronicky nebude brán zřetel. celý text

ostatní | 24. 7. 2019 | Autor: Jiří Bernard