Navigace

Obsah

Lindow -   naše partnerské město

Partnerství mezi městy po celé Evropě, která si navzájem pomáhají a předávají své zkušenosti, je dnes už zcela běžné. Březnice navázala prostřednictvím Středočeského krajského úřadu na sklonku roku 2009 spolupráci s městem Lindow, které se nachází zhruba 40 kilometrů od Berlína.

 

 

  Na základě komunikace mezi obcemi se na konci května 2010 uskutečnila návštěva volených zástupců obce Lindow do obce Březnice. Při této příležitosti byla dne 27. května 2010 slavnostně podepsána zástupci obou obcí smlouva o spolupráci. Ta by měla být zpočátku rozvíjena především v oblasti školství, sportu, kultury a volnočasových aktivit.podpis partnrské smlouvy 

 

podpis partnerské smlouvy

Město Lindow

Město Lindow již udržuje 43 let partnerské vztahy s městem Harfleur (Francie), 10 let s městem Jemiolow (Polsko) a nyní rovněž navazuje partnerství s Maďarskem.

Město Lindow – tzv. „město tří jezer“ se nachází v Braniborsku, v překrásné krajinné oblasti s velkým množstvím jezer. Braniborsko je pátou největší zemí Německa, uprostřed které leží i spolková země Berlín.

VOŠ a SOŠ Březnice přijala nabídku účasti 10 studentů na mezinárodním setkání ve vzdělávacím středisku pro mládež - DGB–Flecken Zechlin, které finančně dotuje spolková země Braniborsko a je určena pro 70 až 120 mladých lidí z Polska, Braniborska, Berlína a z Čech. Tuto nabídku škola přijala a v době od 15. do 20. srpna 2010 se 8 našich studentů spolu se 2 žákyněmi ZŠ Březnice zúčastnila akce „Umělecké léto mládeže“.

mládežnické léto 

V době od 28. 9. do 1. 10. 2010 se uskutečnila návštěva členů předsednictva Partnerského svazu Lindow. Zástupci Lindow projednávali další možnosti spolupráce.

Pro hosty byl připraven bohatý kulturní program. Byly navázány první kontakty se spolky a organizacemi, které působí v našem městě.

 

Ve dnech 6. a 7. 4. 2011 navštívila čtyřčlenná delegace našeho města partnerské město Lindow v Německé spolkové republice. Delegaci vedl nově zvolený starosta pan Jiří Štěrba, dalšími pozvanými hosty byli paní Ing. Marie Fiřtíková, členka zastupitelstva a ředitelka VOŠ a SOŠ v Březnici, dále paní Alice Fořtová, členka výboru pro školství a kulturu a profesorka NJ na VOŠ a SOŠ v Březnici a paní Mgr. Pavlína Heverová, vedoucí odboru kultury MěÚ Březnice.

Cílem této návštěvy bylo konkrétní plánování společných akcí, které se mají uskutečnit v roce 2011 a rozvíjení vzájemné spolupráce pro rok příští. Delegace navštívila také střední školu Oberstufenzentrum Ostprignitz-Ruppin v Neuruppinu.

Delegace navštívila také radnici a vedoucího Správy města panem Danila Lieska. Funkce starosty je v Lindowě funkcí neplacenou a dobrovolnou.

lindow v dubnu 2011

lindow v dubnu 2011 

Od 29. dubna do soboty 30. dubna 2011 se v rámci partnerství s německým městem Lindow uskutečnil mezinárodní seminář na téma „Evropa pro občany“.

Hlavním tématem bylo získávání prostředků z Evropských fondů určených k navazování mezinárodních partnerství, na sbližování obyvatel všech věkových skupin v partnerských městech v různých oblastech života a rozšiřování jejich znalostí o partnerství.

Seminář se konal v konferenčním sále VOŠ a SOŠ Březnice a zúčastnili se ho zástupci z Březnice (Česká republika), Lindowa (Německo) a Lagowa (Polsko).

Za institut pro evropská partnerství a mezinárodní spolupráci přednášela paní Katrin Thieme, za Partnerské sdružení Lindow pan Dieter Eipel. Seminář byl tlumočen do českého jazyka panem Janem Mendělem a paní Alicí Fořtovou.

Cílem celého semináře bylo rozvíjet smysl pro evropskou identitu, která je založena na společných hodnotách, dějinách i kultuře. Kvalita partnerství mezi spřátelenými městy a vize další spolupráce nabývá konkrétní rozměry a my můžeme jen potvrdit, že Evropská unie je tu i pro nás, obyčejné občany.

seminář v březnici

Koncert vokálního souboru

V rámci vzájemné spolupráce byl uspořádán v srpnu 2011 koncert vokálního souboru z Lindow Kulturscheune v kostele svatého Rocha na březnickém hřbitově. Zpívat přijelo šest mladých vokalistů, které vedl a řídil Niels Köpcke. Niels je duší tamní Kulturscheune, což je něco jako "kulturní stánek", kulturní dům, místo, kde se odehrává velká spousta hudebních vystoupení. Na programu koncertu byla židovská hudba a písně židovských autorů první poloviny 20. století.

koncert v kostele sv.rocha 

V německém městečku Flecken Zechlin probíhalo ve dnech 7. - 12. 8. 2011 „Mládežnické léto 2011“. Již po druhé navštívili tuto akci také studenti VOŠ a SOŠ Březnice.

 

Oslava jubilea v Lindow - Banzendorfu

V sobotu 13. 8. 2011 v „Kulturní stodole Banzendorf“ slavili Lindowští dlouholetá trvání svých mezinárodních partnerských vztahů. Mezi téměř 170 přítomnými bylo 30 Poláků, 15 Čechů a 6 Francouzů, zástupců francouzského města Harfleur, jehož partnerství s Lindow trvá již 40 let. K těmto oslavám byli přizváni i zástupci našeho města -  Ing. Petr Procházka, pan Jan Kovář a paní Jana Krajmerová. Předseda partnerského sdružení Dieter Eipel ve svém projevu zmínil důležitost přátelství mezi zeměmi. Poté pronesli krátkou řeč zástupci všech zúčastněných států.

 

Jarní návštěva z Lindow
 
Jarní měsíce patří k těm nejkrásnějším a není tedy divu, že toto roční období si vybrali k návštěvě našeho města němečtí občané ze spřáteleného města Lindow. Tentokráte byla návštěva početnější, do Březnice přijelo čtyřicet osob. Návštěva se mohla uskutečnit díky úspěšnému projektu z Česko-německého fondu budoucnosti, na němž se podílí Město Březnice a Partnerský svaz z Lindow. Prohlubující se kontakty, nové aktivity mezi jednotlivými spolky a seznámení s jarními tradicemi byly hlavním cílem letošního setkání.
Mezi německými návštěvníky byla početná skupinka žen – Landfrauen, která navázala přátelské vztahy s Baráčnickou obcí Bozeň. Konkrétní podobu získává i spolupráce SDH Březnice s dobrovolnými hasiči z Lindow. Hosté se v pondělí 30. dubna zúčastnili zapálení ohně na Stráži. Následujícího dne proběhlo ve 14 hodin setkání starosty Jiřího Štěrby, dalších představitelů města a zástupců jednotlivých spolků s německými hosty při májovém koncertě Rožmitálské Venkovanky na březnickém náměstí. Krojovaní Baráčníci zpestřili toto setkání. Krásné počasí a příjemná atmosféra ho doprovázely až do jeho konce, kterým bylo setkání v restauraci Na statku, kam na závěr svého pobytu v Březnici pozvali hosté na oplátku své hostitele z vedení našeho města. Po celou dobu návštěvy nám byla nápomocna Kristýna Dostálková, která plynule tlumočila. Touto cestou jí děkujeme.
Lindow leží na území bývalé Německé demokratické republiky a jeho obyvatelé tudíž prožili léta minulého režimu do značné míry obdobným způsobem. Tato společná zkušenost jistě napomáhá vzájemnému porozumění. Nicméně jen na té nelze stavět. A tak věříme, že nové kontakty mezi spolky i jednotlivci nabudou konkrétních podob a povedou k dalšímu vzájemnému poznávání občanů obou zemí. Další společné akce se již rýsují.
Návštěva proběhla hladce a ke spokojenosti obou stran díky pečlivé přípravě, která představuje mimo jiné i spoustu korespondence. Dík za tuto agendu patří paní Alici Fořtové.
 
 

DĚTSKÉ LÉTO 2013 – JUGENDAUSTAUSCH 2013

SRPŠ při ZŠ BŘEZNICE

Ve dnech 16.7. -19. 7. 2013 se konalo v Březnici poprvé „DĚTSKÉ LÉTO 2013“, které bylo pokračováním projektu Kinderkunstsommer 2013 Flecken-Zechlin  a bylo určeno pro německé děti a mládež. Zúčastnilo se jej 11 dětí a mládeže ve věku 8 – 18 let. Projekt byl realizován ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti, s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a za podpory MŠMT a ve spolupráci partnerských měst Lindowa a Březnice a nese název  „ROZJEĎ TO S TANDEMEM“

V rámci partnerské spolupráce města Březnice a Lindowa bylo na tuto akci pozváno 15 dětí spolu s doprovodem. Projektu se zúčastnilo celkem 11 dětí z Lindowa a okolí a 3 sociální a pedagogičtí pracovníci jako doprovod v čele s panem Uwe Flockem, pracovníkem úřadu Lindowa, oddělení pro mobilní práci s mládeží. Realizace projektu se ujalo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Březnice ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti, Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže a podpory MŠMT a ve spolupráci s Městem Březnice a VOŠ a SOŠ Březnice. Česko-německý fond budoucnosti, Česko-německé koordinační centrum Tandem v Plzni i Město Březnice převzaly financování části nákladů za pobyt německých účastníků v Březnici.

     Cílem tohoto projektu je navazování nových mezinárodních kamarádství mezi českými a německými dětmi a mládeží, rozvíjení jejich zájmových aktivit ve společných workshopech a podpora motivace dětí k výuce cizího jazyka. Chceme, aby si děti uvědomily skutečnost, že patříme k Evropě a jsme její součástí. Chceme podpořit zájem dětí a mladé generace o rozvíjení přátelských vztahů mezi městem Lindowem a Březnicí i v budoucnosti.

Hlavním pořadatelem Dětského léta 2013 bylo SRPŠ při ZŠ v Březnici za vydatné podpory Města Březnice a VOŠ a SOŠ v Březnici. Účastnici byli ubytováni v domově mládeže VOŠ a SOŠ Březnice a stravovali se ve školní jídelně ZŠ Březnice. Na společné akci se v několika případech opět setkaly děti, které se již poznaly v červnu letošního roku ve Flecken Zechlinu blízko Lindowa. Dětské léto 2013 se tak stalo přirozeným pokračováním projektu Kinderkunstsommer 2013, realizovaného v červnu letošního roku SRPŠ při VOŠ a SOŠ Březnice rovněž ve spolupráci s Tandemem a MŠMT a za finanční podpory v rámci projektu „Rozjeď to s Tandemem“. Zástupci SRPŠ, rodiče, pracovníci, žáci a žákyně ZŠ Březnice a zástupci města Březnice připravili pro německé účastníky bohatý program. V průběhu 4 dnů pobytu poznaly německé děti naše město a hlavní město Prahu, zúčastnily se spolu s českými kamarády exkurze do sklárny v Bělčicích, sehrály s českými dětmi zápasy ve volejbalu a fotbalu, připravovaly s nimi společně k večeři lívance, naučily se zazpívat českou písničku a zúčastnily se též táborového ohně spojeného s opékáním vuřtů.  Velkým zážitkem pro děti pak bylo ubytování na 1 noc v české rodině. Organizátorům akce se podařilo sehnat rodiny se stejně starými dětmi, takže byly děti nuceny spolu navzájem komunikovat. Ať již to byla němčina či angličtina nebo jen gestikulace, o zábavu bylo postaráno. Vzájemné dorozumění jim nečinilo vůbec žádné potíže, protože při něm zažily spoustu legrace.  Nadšení nebralo konce a děti si měly celý následný den o čem povídat. Malý Rik si chtěl dokonce odvézt domů od Hadačů z Tochovic malé koťátko.

A protože se německé děti nechtěly jen tak rozloučit, ještě v den odjezdu si zahrály s žáky ZŠ Březnice odvetné zápasy ve volejbale a fotbale. Žáci ZŠ přišli na fotbalový zápas dokonce v dresech. Německé družstvo vrátilo českému soupeři porážku, kterou utrpělo při prvním zápase – tentokrát byl výsledek velmi těsný – 3 : 2. Děkujeme všem těmto chlapcům za vzornou reprezentaci ZŠ.

Před odjezdem proběhla oficiální část, kdy německý pedagogický doprovod poděkoval řediteli ZŠ panu Mgr. Miroslavu Bělkovi a všem organizátorům za výbornou přípravu Dětského léta a německé i české děti si vyměnily drobné dárky. Pan Uwe Flock prohlásil, že německé děti si z pobytu v Březnici odvážejí spoustu úžasných zážitků a hlubokých dojmů. Poděkoval za velmi vřelé přijetí, kterého se všem účastníkům dostalo a  ujistil nás, že všechny děti chtějí v příštím roce do Březnice přijet znovu.

Projekt „Dětské léto 2013“ se opravdu velmi vydařil a splnil tak svůj cíl. Vznikla při něm nová přátelství do budoucna a děti poznaly, že sice můžeme každý mluvit jiným jazykem, ale přesto můžeme být kamarády a dorozumění nám nebude činit žádné potíže. Věříme proto, že děti z březnické ZŠ získaly nyní motivaci a chuť poznávat děti a zem našich sousedů a že se příště rády zúčastní jak projektu Kinderkunstsommer 2014 ve Flecken-Zechlinu, tak i projektu „Dětské léto 2014 – Jugendaustausch“ v Březnici, které budou v příštím roce pokračovat. Ti starší se opět mohou zúčastnit projektu Jugendkunstsommer  2014 ve Flecken-Zechlinu.

Děkujeme i všem zúčastněným žákům i žákyním, rodičům a pracovníkům ZŠ v čele s panem ředitelem Mgr. Miroslavem Bělkou, kteří se podíleli na organizaci a zajištění projektu a zastupitelstvu Města Březnice za finanční podporu. Naše poděkování patří též především paní Alici Fořtové a paní Petře Bartoníčkové, které pomohly tento projekt realizovat a zúčastnily se celého jeho průběhu.

Za SRPŠ při ZŠ v Březnici Mgr. Libuše Fořtová

 

  

Umělecké léto mládeže 2013 uchvátilo

Hlavním motivem letošního již devátého ročníku Jugendkunstsommer 2013 bylo téma „kořeny – Wurzeln – Roots - Korzenie“.

Více než 70 mladých lidí ve věku 16 – 26 let se zúčastnilo uměleckého léta v letošním roce. 30 z nich přijelo z Maďarska, Čech a Polska a byli m.j. pozváni prostřednictvím lindowského Mezinárodního partnerského sdružení a Maximilan-Kolbe Haus v Danzigu. Účastníci pracovali v multikulturně namíchaných skupinách v osmi workshopech. Podporovali a vedli je umělci Nina Fesenko (tanec), Beate Maria Wörz (výtvarné umění), Kevin Kober (fotografie), Rolf Kleine (video), Frank Raschke (Graffiti), Nora Raetsch (stavba velkých loutek), Nicole Kleine (divadlo) a Alexander Weisheit (kapela a hudební workshop). Úkolem workshopů bylo pracovat na daném tématu a ztvárnit jej dle svých představ a fantazie.

Výsledky workshopů byly prezentovány veřejnosti ve čtvrtek večer na půdě Pekárny a kavárny Janke, která se nachází v terénu svažujícím se k jezeru Schwarzer See.

Během jednoho týdne vznikly dvě strhující taneční choreografie, velmi vydařená vícejazyčná divadelní inscenace, objekty výtvarného umění plné fantazie, úžasné graffiti obrazy, fotografie v životní velikosti nalepené na dřevěných panelech a vystavené v zahradě u jezera a dokumentární film na téma „Kořeny“. Se zaujetím sledovali diváci výstup třech loutek lidské velikosti, který měl také svou choreografii. Na závěr si účastníci a hosté ze čtyř národů zatancovali při vystoupení členů hudebního workshopu vedeného Alexem, které mělo velký úspěch a bylo odměněno nadšeným potleskem.

Na závěr poděkoval Uwe Flock, pracovník úřadu Lindow pro práci s mládeží a jeden z hlavních organizátorů uměleckého léta, všem vedoucím jednotlivých skupin, vedoucím workshopů i všem účastníkům za jejich úžasnou práci a úsilí a pozval přítomné na příští jubilejní 10. ročník Jugendkunstsommer, které se bude konat koncem srpna 2014.

Za VOŠ a SOŠ Březnice Alice Fořtová

 

 

Mezinárodní umělecké léto mládeže - Jugendkunstsommer 2013 Flecken-Zechlin

Ve dnech 28.7. – 2.8.2013 se konalo ve Flecken Zechlinu v
Braniborsku již podeváté „Mezinárodní umělecké léto mládeže“, které je určeno pro mladé lidi ve věku 16 - 26 let. Zúčastnili se jej studenti VOŠ a SOŠ Březnice spolu s pedagogickým doprovodem a mladí lidé z Březnice a okolí. Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a za podpory MŠMT a ve spolupráci partnerských měst Lindowa a Březnice a nese název 
„ROZJEĎ TO S TANDEMEM“.

Letos již podeváté se konalo v Braniborsku Umělecké léto mládeže „Jugendkunstsommer 2013“. Této akce se mohli v rámci partnerské spolupráce měst Březnice a Lindowa (Mark) zúčastnit již potřetí mladí lidé ve věku 16 – 26 let. Projektu se zúčastnilo celkem 11 mladých lidí z Březnice a okolí, převážně studentů VOŠ a SOŠ Březnice.  Realizace projektu se ujalo Sdružení rodičů a přátel školy při VOŠ a SOŠ Březnice ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže a podpory MŠMT. Česko-německé koordinační centrum Tandem v Plzni převzalo financování části nákladů za dopravu českých účastníků na místo setkání a zpět ve výši 10.000,- Kč.

     Cílem tohoto projektu je navazování nových mezinárodních přátelství mezi mladými lidmi, rozvíjení jejich zájmových aktivit ve společných workshopech, podpora motivace mládeže k výuce německého jazyka a ke společnému soužití v Evropě. Chceme, aby si mladí lidé uvědomili skutečnost, že jsou její součástí a že zde mohou najít mnohem širší možnosti svého uplatnění. Chceme podpořit zájem mladé generace o rozvíjení přátelských vztahů a vzájemné spolupráce mezi oběma spřátelenými městy a státy i do budoucna.

Hlavním organizátorem uměleckého léta mládeže  Jugendkunstsommer 2013 ve Flecken Zechlinu je Spolková země Braniborsko. V letošním roce se zde setkali mladí lidé z  Braniborska, Berlína, Polska, Maďarska a Čech. Po dobu jednoho týdne vytvářeli mladí lidé svá díla v různých uměleckých workshopech, které si mohli vybrat dle svého zájmu. Měli na výběr z 8 workshopů – byly zde fotografický, filmový, výtvarný, graffiti, taneční, divadelní, hudební workshop a stavba velkých loutek. Tyto workshopy vedou profesionálové a umělci, kteří se navíc velice rádi věnují práci s mladými lidmi a dovedou je velice citlivým přístupem zasvětit do svého umění. Většina z nich sem jezdí každým rokem a práce s mládeží je pro ně vším, a proto ji dělají s láskou a porozuměním. Zřejmě díky tomu jsou tak oblíbení a výsledky jejich úsilí jsou ohromující. Po necelém týdnu pilné práce ve workshopech pod jejich vedením předvedli mladí lidé a jejich noví kamarádi společně svá díla na veřejné prezentaci.  Jejich pobyt byl zakončen veselou zábavou, tancem a grilováním. Hlavním dorozumívacím jazykem zde byla němčina, angličtina, ale i polština, čeština a ruština. Mladí se domlouvali i pomocí gestikulace, kreslení a zažili tak přitom spoustu legrace. Všichni účastníci se vrátili domů plni úžasných dojmů a zážitků. Seznámili se s mnoha novými lidmi a kamarády a chtějí se do Flecken Zechlinu v příštím roce určitě zase vrátit.

Projekt se velmi vydařil a bezesporu splnil svůj cíl. Vznikly zde základy pro nová přátelství do budoucna a mladí pochopili, že dobré přátele můžeme mít nejen doma, ale i za hranicemi naší země. Ukázal jim, že každé takové setkání člověka obohatí o nové zkušenosti a poznání zajímavých lidí, ale i o hlubší poznání sebe sama. Věřím proto, že v příštím roce se jistě najdou zájemci o účast na jubilejním 10. ročníku Uměleckého léta mládeže „Jugendkunstsommer 2014“, které se bude tentokrát konat až na sklonku letních prázdnin tj. v druhé polovině srpna 2014.

Za VOŠ a SOŠ Březnice Alice Fořtová