Navigace

Obsah

Humanitární fond Středočeského kraje

Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje dne 27. 6. 2017 č. 02407/2017  ZK  obdrželo Město Březnice dotaci ze Středočeského humanitárního fondu v rámci tématického zadání  Sociální oblast ve výši 50.000,- Kč pro pečovatelskou službu na zajištění jejího chodu.

Dotace je určena na podporu sociálních služeb na místní úrovni poskytovaných zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům.