Obsah

Projekt "Rekonstrukce místní komunikace Martinice - Březnice"

ropbrez

 

 

Projekt "Rekonstrukce místní komunikace Martinice - Březnice"

 

Dne 1.3.2012 byla zahájena fyzická realizace projektu "Rekonstrukce místní komunikace Martinice - Březnice", spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Střední Čechy, priorita: 1 Doprava, oblast podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura.  Celkové způsobilé výdaje projektu činí 7 521 673,- Kč a dotace bude poskytnuta v maximální výši 72,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Vítězným dodavatelem stavebních prací se stala společnost STRABAG, a.s. na základě veřejné zakázky.

 

Cílem projektu je zlepšení dostupnosti průmyslového a sportovně vzdělávacího areálu v Martinicích.  Realizací projektu vznikne 1 851 běžných metrů zrekonstruované vozovky.

 

Projekt přispěje ke zvýšení mobility obyvatel, obslužnosti regionu a odklonu dopravy z centrální části Města Březnice.  Díky novému povrchu komunikace dojde k omezení prašnosti a hlučnosti, což bude mít výrazný dopad na zlepšení životního prostředí v rámci místní části Martinice – Březnice. Dojde k napojení místní komunikace na silnici II. a III. třídy a tím i ke zkrácení cesty v rámci regionu Březnicko. Budou redukovány dopravní problémy v centrální části města, které povedou k větší bezpečnosti obyvatel. Mezi další přínosy patří zlepšení ochrany hygienického pásma 2. stupně (hlavní zdroj pitné vody pro město Březnici). Vytvoří se podmínky pro další rozvoj území vzhledem k nově zrekonstruované komunikaci, která bude dimenzována i pro těžší nákladní vozidla. Vznikne prostor pro vytvoření nových pracovních míst. Zlepší se podmínky pro rozvoj turistického ruchu a zvýší se estetická úroveň města.

Slavnostní ukončení projektu bude dne 22.8.2012 v 11 hod., Martinice 1, 262 72 Březnice, tímto srdečně zveme veřejnost k účasti.