Obsah

Projekt "Rekonstrukce místní komunikace v Březnici"

Logo rop

Projekt "Rekonstrukce místní komunikace v Březnici"

 

Dne 28.7.2014 bylo předáno staveniště pro realizaci projektu "Rekonstrukce místní komunikace v Březnici", spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Střední Čechy, priorita: 1 Doprava, oblast podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura.  Celkové investiční výdaje projektu činí 5 175 008,- Kč a dotace bude poskytnuta v maximální výši      80 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Vítězným dodavatelem stavebních prací se stala společnost ZNAKON, a.s. na základě veřejné zakázky. Projekt je ukončen a byl vydán kolaudační souhlas dne 12.12.2014.

Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti pro přístup k železniční stanici a podnikatelským subjektům díky rekonstrukci 2 místních komunikací Na Spořilově a Za nádražím. Realizací projektu vzniklo 605,5 běžných metrů zrekonstruovaných vozovek.

 

Projekt přispěje k odklonu dopravy z centrální části města Březnice.  Vzhledem k novému povrchu komunikace dojde k omezení prašnosti a hlučnosti, což bude mít výrazný dopad na zlepšení životního prostředí. Zároveň budou redukovány dopravní problémy v centrální části města, které povedou k větší bezpečnosti obyvatel. Mezi další přínosy projektu patří napojení místních komunikací na silnice II. a III. třídy, zrychlení dopravy, zlepšení přístupu hospodářsky významných budov na regionální síť, zlepšení stavu místní komunikace, zkrácení cesty pro obyvatele a návštěvníky regionu . Dále byly vytvořeny nezbytné podmínky pro další rozvoj území. Vzniknul tak prostor pro vytvoření nových pracovních míst. Zlepšily se podmínky pro rozvoj turistického ruchu a došlo ke zvýšení estetické úrovně města.

 

Slavnostní ukončení projektu bude dne 15.12.2014 v 9 hod., ulice Na Spořilově,  tímto srdečně zveme veřejnost k účasti.