Navigace

Obsah

Zřízení kongresového centra na VOŠ a SOŠ Březnice

Rop

kraj

 

 PROJEKT: „zřízení kongresového centra, modernizace odborných učeben, zřízení internetové sítě a intrANETU, zřízení výtahu“.
 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340

realizuje od července 2009 projekt, na který byla poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS Střední Čechy.
Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.3.00/2500456. Celková výše dotace Kč 20 984 557,--.
 
Hlavní cíl projektu lze odvodit přímo z jeho názvu. Jedná o modernizaci vzdělávacích prostor školy a zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků a studentů, nejen střední, vyšší ale i vysoké školy. Byly rekonstruovány učebny zejména odborných předmětů a aula.
Celá akce probíhala především o prázdninách, kdy se škola i zahrada proměnily v rozlehlé staveniště a některé práce pokračovaly a probíhaly za provozu i v měsíci září. Za pochodu se rekonstruoval v přístavbě školy společenský sál a budovalo se nové sociální zařízení. V současné době se realizace projektu z EU blíží k závěru a 20. listopadu proběhne kolaudace nově zrekonstruovaných prostor.
Laboratoř chemie, kde byly opraveny odpady, položena nová podlaha a místnost byla vybavena moderním funkčním nábytkem včetně příslušenství, skříněmi na jedy, novým destilačním přístrojem a váhami, již může sloužit moderní výuce.
Přebudována byla i učebna biologie. Z jedné velké učebny a kabinetu vznikly dvě odborné pracovny. První slouží pro výuku biologie, ve které má každý žák k dispozici dva mikroskopy špičkové kvality, učebna je navíc vybavena i několika videomikroskopy a speciálním programovým vybavením, které umožní obraz z mikroskopu snímat a zpracovávat v počítači, včetně měření velikosti buněk a buněčných struktur. I díky této učebně je škola připravena uvítat účastníky Ústředního kola 44. ročníku Biologické olympiády, která se uskuteční v květnu 2010. Druhá místnost slouží pro výuku rostlinolékařství a mechanizace.
Zrekonstruovaná sklepní učebna výpočetní techniky je vybavena nejmodernějšími špičkovými počítači, tiskárnou se scanerem a slouží pro výuku programování a grafických systémů. Ve všech nových učebnách je umístěna interaktivní tabule, dataprojektor a počítač, což přispěje ke zkvalitnění výuky.
Aby mohl být umožněn pohyb ve škole i pro handicapované osoby, byl u vchodu ze dvora zbudován výtah.
Největší pozornosti z celého projektu si zaslouží přestavba bývalého společenského sálu, který byl proměněn v moderní víceúčelový prostor, vybavený audiovizuální technikou, klimatizací a akustikou. Tato posluchárna je určena pro výuku studentů naší VOŠ a pro studenty bakalářského studia Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, která u nás druhým rokem úspěšně provozuje studijní středisko. Předpokládáme, že aula bude sloužit pro společenské a kulturní aktivity nejen našich studentů a absolventů školy, ale i pro širokou veřejnost a partnery našeho projektu, kterými bylo Město Březnice, SPCCH, základní organizace Březnice a ZD Pňovice. Součástí rekonstrukce přístavby školy je vybudování nového sociálního zařízení a bezbariérový přístup do těchto prostor.
Školu můžete navštívit v rámci Dnů otevřených dveří, popř. kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Rádi Vás uvítáme.
Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka školy
 
Slavnostní otevření společenského sálu a nových učeben
 
V pátek 11. prosince 2009 jsme na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole v Březnici přivítali zástupce našeho zřizovatele pana Mgr. Jiřího Holého z Odboru školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje, děkana Fakulty životního prostředí ČZU Praha doc. Ing. Petra Skleničku, CSc., starostku města Březnice, paní Janu Krajmerovou, a další vzácné hosty. Cílem setkání byla snaha ukázat jim, co se podařilo v rámci projektu „Zřízení kongresového centra, modernizace odborných učeben, zřízení internetové sítě a intranetu, zřízení výtahu“ vybudovat a zmodernizovat.
Všichni zúčastnění se sešli v nově zrekonstruovaném společenském sále školy. Na začátku vystoupili žáci školy a všechny přivítala ředitelka školy Ing. Marie Fiřtíková. Poté proběhla krátká prezentace fotografií stavebních prací a promluvili významní hosté. Nakonec se všichni přítomní odebrali na prohlídku nově upravených a vybavených učeben. Z jejich úst zaznívala slova: „To je pěkné, hned bych se vrátila do školy, tady bych chtěl učit apod.“ Popřáli nám, aby vybavení školy dobře sloužilo a že určitě využijí možnosti uspořádat v naší nové aule odborné přednášky a besedy.
 

Zveme všechny zájemce o studium i širokou veřejnost na

 

Den otevřených dveří,

 

který se koná v pátek 15. ledna 2010 od 14 – 17 hodin.