Obsah

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

Městská policie Březnice, obdobně jako mnoho dalších městských policií, používá ke své práci v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS).

MKDS je v první řadě velice důležitým nástrojem prevence a dále napomáhá při dohledu na místní záležitosti veřejného pořádku. Obě tyto činnosti patří do základních úkolů městské policie. Záznamy z MKDS jsou využívány, i jako důkazní materiál při oznamování přestupku, případně dalšího protiprávního jednání.

Pracoviště MKDS se nachází na služebně MP. Obsluhu zajišťují jednotlivý strážníci, kteří jsou ve službě. Systém má v součastné době čtyři kamery. Ty monitorují značnou část centra města a část Lokšan. Nahrávky jsou pak po určité časové období pro možné další využití.

KAMEROVÉ BODY :

 

Stanoviště č.1 - Náměstí I

náměstí I

Stanoviště č.2 - Náměstí II

náměstí II

Stanoviště č.3 - Lokšany

lokšany

Stanoviště č.4 - Bubovická křižovatka

2