Obsah

PREVENCE>>

1PŘEDNÁŠKY A BESEDY 1

Městská Policie Březnice provádí přednáškovou činnost zaměřenou na zvýšení právního vědomí, prevence kriminality a prevence ostatních sociálně patologických jevů.Všechny přednášky a besedy jsou rozděleny na téma určené pro první a druhý stupeň Základní školy ve věku od 7 do 15 let.Besedy a přednášky se týkají především tresní odpovědnosti dětí a mládeže, drogy, krádeže, ublížení na zdraví, silniční dopravu, protiprávní jednání, ochranu objektů, osobní obranu, spolupráci Policií ČR a Městskou Policií, a mnoho dalších témat týkajících se bezpečí obyvatel.Tyto přednášky a besedy provádí Městská Policie Březnice každý rok.Přednášky a besedy jsou kladně hodnoceny pro svou profesionální kvalitu a pozitivní působení na cílovou skupinu.

přednáška