Navigace

Obsah

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Města Březnice

Rožmitálská 132
262 72 Březnice
 
Vrchní sestra Mgr. Lenka Labudová
Telefon 318 68 27 70
Mobil

731 45 68 08

731 651 057

E-mail psbreznice@seznam.cz 

Pečovatelskou službu poskytuje Město Březnice od 1.7.1992. Pečovatelská služba je terénní služba, je poskytována ve městě Březnice a jiných částech obce - Přední a Zadní Poříčí, Bor, Dobrá Voda, Martinice.

Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a klientem, za úhradu dle platného ceníku schváleného Radou města Březnice. Při poskytování všech úkonů pečovatelské služby jsou dodržovány zásady pečovatelské služby, obsažené v Etickém kodexu zaměstnanců pečovatelské služby.

Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Březnice, Náměstí 11, 262 72 Březnice. Pečovatelská služba je organizační složkou Města Březnice.

Věková struktura cílové skupiny - od 1 roku věku

Kapacita pečovatelské služby je 115 klientů.

 
Poslání pečovatelské služby – posláním pečovatelské služby Města Březnice je poskytnout služby v přirozeném domácím prostředí, které klientům umožňuje zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a oddaluje nutnost ústavní péče. Služby poskytujeme ve městě Březnice a jiných částech obce (Přední a Zadní Poříčí, Martinice, Bor, Dobrá Voda )
 
 
Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem/dětmi.
 
Cíle pečovatelské služby
Podpora klienta udržet si co nejdéle soběstačnost a samostatnost, spolupracovat s rodinou klienta, umožnit klientům žít co nejdéle v přirozeném prostředí, být v kontaktu s rodinou a se svými známými, zkvalitňovat služby ze strany pracovníků, spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění či zlepšení situace klienta.
 

Základní činnosti poskytované pečovatelskou službou:

1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití.

4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti - běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezóního úklidu, úklidu po malování, mytí oken, donáška vody, tepení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního prádla a osobního prádla popř. jeho drobné opravy.

5) Zprostředkování kontaktuse společenským prostředím - doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Dále poskytujeme fakultativní služby - dohled nad dítětem a dospělým člověkem, dohled bna klienta při přípravě léků a jejich užití, objednání a donáška léků, dovoz autem k lékaři, na pedikúru apod.

 

Zásady pečovatelské služby
- rovnost přístupu bez diskriminace
- dodržování práv kientů
- zachování lidské důstojnosti
- nezávislost a autonomie klientů
- respektování potřeb a volby klientů
- bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb - individualizace podpory
- flexibilita
- diskrétnost
 
Časový rozsah poskytování pečovatelské služby
Služba se poskytuje denně od 7.00 hod. do 19.00 hod.  
 
Provoz pečovatelské služby je spolufinancován Středočeským krajem
 

Soubor:Logo Středočeský kraj.svg