Navigace

Obsah

Ceník úhrad za pečovatelskou službu

 

 platný od 1.1.2023

 

  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                     100,-Kč/hod.      

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek     100,-Kč/hod.

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu

    ve vnitřním prostoru                                                                          100,-Kč/hod.

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                        100,-Kč/hod.

      

  1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny                                               100,-Kč/hod.

2. pomoc při základní péči  o vlasy a nehty                                      100,-Kč/hod.

3. pomoc při použití WC                                                                       100,-Kč/hod.

      

  1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy

                a potřebám dietního stravování                                                       -

            2. dovoz nebo donáška jídla – jednotlivec                                           15,-Kč/denně

                                                         

            3. pomoc při přípravě jídla a pití                                                           100,-Kč/hod.

            4. příprava a podání jídla a pití                                                              100,-Kč/hod.

 

  1. pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti                                                     80,-Kč/hod.

2. údržba domácích spotřebičů                                                             80,-Kč/hod.

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

    např. sezónního úklidu, úklidu po malování, mytí oken                100,-Kč/hod.

4. donáška vody                                                                                      100,-Kč/hod.

5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,

    údržba topných zařízení                                                                     100,-Kč/hod.

6. běžné nákupy a pochůzky                                                                    80,-Kč/hod.

7. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení

    a nezbytného vybavení domácnosti                                                   60,-Kč/úkon

8. praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy               80,-Kč/1kg

9. praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy           80,-Kč/1kg

                                       

  1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři

   a doprovázení zpět                                                                           100,-Kč/hod.

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,

    zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci

    a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět       100,-Kč/hod. 

 

Fakultativní služby:

            1. Dohled nad dítětem a dospělým člověkem                                100,-Kč/hod.

            2. Dohled na klienta při přípravě léků a jejich užití                           40,-Kč/hod.

            3. Objednání a donáška léků                                                             - 40,-Kč/ úkon

            4. Dovoz autem k lékaři, na pedikúru apod.                                      20,-Kč/km

 

U úkonů s hodinovou sazbou jsou úhrady počítány za každých započatých 15 min.