Navigace

Obsah

Sběrný dvůr a nakládání s odpady

Do sběrného dvora, který je umístěn v Březnici v ulici Rožmitálská, č.p. 94, mohou ukládat vybrané druhy odpadů bezplatně občané s trvalým pobytem v Březnici a Předním Poříčí, Zadním Poříčí, Boru, Dobré Vodě a Martinicích. Pro ostatní občany, fyzické podnikající a právnické osoby se ukládání odpadu ve sběrném dvoře řídí platným ceníkem uloženým ve sběrném dvoře nebo je ke stažení zde 

V případě naplnění úložných kapacit sběrného dvora pro danou kategorii odevzdávaného odpadu nebude odpad přijat a obsluha vám sdělí termín možného uložení.

Upozornění

Příjem Směsného stavebního a demoličního odpadu je dočasně pozastaven

 

Provozní doba sběrného dvora:

Pondělí: 8:00-12:00, 13:00 -17:00 hod.

 
Středa:   8:00-12:00, 13:00 -17:00 hod.
 
Sobota: 8:00 -12:00 hod.
 
 
Kontakt na pracoviště sběrného dvora:  tel: 777 711 635 p. Soukup
 
 
 
Žádáme občany, aby respektovali provozní dobou a neodkládali odpad v okolí sběrného dvora.