Navigace

Obsah

Strategický plán rozvoje města 2016 - 2025

Strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje města v následujících letech. Základním východiskem pro zvolenou strategii je dlouhodobá rozvojová vize města naplňována realizací strategických cílů a opatření, ke kterým jsou přiřazeny konkrétní projekty a veškeré aktivity vedoucí k jejich naplnění.

                 Přípravou a zpracováním tohoto dokumentu se zabývala celá řada zástupců odborné i laické veřejnosti a zastupitelů, kteří svými podněty významně přispěli k vytvoření tohoto plánu. V průběhu tvorby Strategického plánu města prošly veškeré materiály procesem připomínkování, zodpovědným posouzením i zohledněním jednotlivých strategií tak, aby přispěl k podchycení, následnému řešení problémů a potřeb obyvatelstva, místních podnikatelů i organizací, které jsou městem ovlivněné, společně s opatřením pro zdárné budoucí řešení.

         Strategický plán je závazný rozvojový dokument města, který však bez důsledné a mnohdy mravenčí práce nepřinese městu rozvoj bez jeho naplnění. To bude procesně založeno na každoročním zpracování Akčních plánů, v rámci kterých budou ze Strategického plánu vybrány projekty a úkoly určené v daném roce k jejich vlastní realizaci. 

        Plné znění zde:  Strategický plán rozvoje města 2016 - 2025