Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:google-play-downloadapp-store-download

MAS Podbrdsko

logo

Vyhledavač firem

Vložte svojí akci

Pozvěte ostatní na svoji sportovní či kulturní akci. Zapište ji do kalendáře

 

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

HISTORIE BŘEZNICKÉ KNIHOVNY

 
 
Knihovna v Březnici byla založena Osvětovým sborem 15. ledna 1911.
V činnosti Osvětového sboru bylo zakotveno i zřizování knihoven, jejich provozování a vedení. Společně s knihovnou vznikl i čtenářský spolek.
V roce 1912 vedl knihovnu  pan učitel B. Kadlec.
Knihy se půjčovaly pouze členům sboru Národní Jednoty Pošumavské.
Knihovna se starala nejen o knihovnu svého odboru, ale též o městskou
a sokolskou. Čtenáři měli dohromady k dispozici celkem 1 533 svazků.
Knihovníkem byl pan K. Hudeček.
V roce 1916 byly knihovně poskytnuty prostory v přízemí nově vybudované radnice a městské spořitelny.
Z období 1. světové války neexistují o činnosti knihovny žádné zmínky.
Až v roce 1920 byla znovu obnovena činnost Čtenářského spolku.
Členové spolku byli velmi činorodí, pořádali také například sbírky pro potřebné. 
V roce 1921 byla při knihovně otevřena čítárna. Dne 28. ledna 1922 proběhla valná hromada Čtenářského spolku, které předsedal MUDr. K. Hrdlička. V té době se o knihovnu staral pan učitel L. Fürst.
Téhož roku pořádala knihovna ve dnech 18., 25., 29. června a 2. července knihovnický kurz. Vedl ho právě pan učitel Fürst a několik dalších pedagogů.
Dne 22. září přijel státní knihovní instruktor a kurz byl zakončen zkouškou všech knihovníků. Vše bylo zaznamenáno v protokolu.
Okresní osvětový sbor schválil v roce 1923 zavedení knihovního řádu.
Knihovnu nyní vedl knihovník a dřívější učitel V. Fiala. V tomto roce měl Čtenářský spolek 35 členů. 
V roce 1927 obdržela březnická knihovna dar od místního rodáka pana
L. Raušara, který v té době žil v Chicagu. Ve své závěti odkázal městu svoji knihovnu.
Od roku 1928 přestala vycházet příloha Věstníku Městské spořitelny „Hlídka osvětového sboru“ a další záznamy o činnosti březnické knihovny pocházejí až z roku 1955. Knihovna stále sídlila na březnickém náměstí v budově radnice.
V roce 1957 byla stanovena půjčovní doba a to úterý až pátek. V této době byl knihovníkem pan Jaroslav Smetana, účetní MNV.
Rok 1964 byl pro březnickou knihovnu rokem velkých změn.
1. října přebrala obecní lidovou knihovnu v Březnici Okresní lidová knihovna Příbram. A protože prostory již nestačily, přestěhovala se knihovna do jiné budovy, která se nachází na náměstí v č. p. 2 (v současné době se zde nachází Základní umělecká škola). Byly nakoupeny nové knihy a 1. listopadu zde začala pracovat první profesionální knihovnice.
Knihovna byla vybavena novými regály, stoly, židlemi. Část zařízení se podařilo získat z knihovny z Dobříše. Zkvalitněna byla také knihovnická technika a kladl se důraz na individuální práci se čtenářem.
15. února 1966 nastoupila nová knihovnice paní Marie Duchoňová-Lenkvíková. V tomto roce se ke knihovně přidružily místní knihovny Martinice a Starosedlský Hrádek.
Další místní knihovny Počaply, Horčápsko a Přední Poříčí se přidružily k březnické knihovně v letech 1968 až 1969. Tím začala knihovna plnit také funkci střediskovou.
Prostředí městské knihovny se neustále zlepšovalo. V roce 1971 proběhla ve všech prostorách instalace ústředního topení.
V roce 1972 bylo Okresním národním výborem v Příbrami schváleno přidružení zbývajících místních okolních knihoven.
Knihovna měla v roce 1974 již 10 přidružených místních knihoven.
Později se připojily také Bubovice, Hudčice, Drahenice, Hvožďany, Vacíkov, Koupě, Leletice, Tochovice, Vacíkov.
Pro knihovny se začal budovat výměnný fond, od roku 1982 byla zavedena cirkulace knižních novinek. Knihovna získala další dvě místnosti v přízemí budovy, kde sídlila. V jedné se zřídil sklad a ve druhé kancelář. Další místnost dostala knihovna v 1. patře a tam se přesunulo dětské oddělení.
Knihovna se rozrůstala, přibývali čtenáři i dokumenty. Nové trendy a knihovnické standardy přímo vybízely k vybudování nové, modernější knihovny.  
23. května 2003 se knihovna, oddělení pro dospělé čtenáře, přestěhovala do nových prostor moderní budovy uprostřed březnického náměstí č. p. 16 a spojila se s Informačním centrem. Byla odstartována úplně nová éra Městské knihovny a Infocentra v Březnici. Dětské oddělení se přemístilo do budovy Základní školy Březnice.
Městská knihovna, oddělení pro dospělé čtenáře, přestěhováním získala důstojné umístění, splňující nároky kladené na dobře fungující moderní informační instituci, získala čítárnu, studovnu a potřebné zázemí pro zaměstnance.
V prostorách knihovny sídlí také redakce Březnických novin.
Noviny vychází jednou měsíčně a pracovnice knihovny realizují celou jejich přípravu.
V roce 2004, přesně 11. listopadu v 11 hodin, byl v Městské knihovně
a Infocentru slavnostně spuštěn automatizovaný výpůjční protokol. Knihy byly zpracovány v knihovním systému Lanius.  
Pomocí několika grantů se knihovně podařilo získat prostředky na zakoupení inventáře a nového softwaru.
Zvýšila se a zkvalitnila produktivita práce, zpřístupnily se i další primární a sekundární informační dokumenty v elektronické podobě. Čtenáři mají možnost vyhledávání v On-line a Souborném katalogu, mají přístup na veřejný internet. Identifikace čtenáře, půjčených a vrácených dokumentů pomocí technologie čárového kódu ulehčí namáhavou a na přesnost náročnou práci v půjčovně, urychlí vyhledávání údajů o čtenářích a výpůjčkách, zajistí komfortní rezervaci dokumentů a tisk rezervací a upomínek.
Knihovna se stala moderním zařízením, které vytváří návštěvníkům příjemné prostředí.
V roce 2006 přešla knihovna z knihovního systému Lanius na systém Clavius.
Od 1. ledna 2010 se knihovna stala součástí Odboru kultury města Březnice, do této doby spadala pod Městské kulturní zařízení.
V roce 2015 - od 27. dubna do 22. května - byla knihovna uzavřena a proběhla celková rekonstrukce jejích prostor (vymalování, nové rozvody elektřiny, výměna topení). Po rekontrukci byly nově rozmístěny regály na knihy a byl přestěhován výpůjční pult.
Od dubna roku 2017 se ve stávajících prostorách nachází Městská knihovna a Redakce Březnických novin a Informační centrum bylo přemístěno. 
Na oddělení pro dospělé četnáře pracují dvě knihovnice a zároveň redaktorky Březnických novin a na oddělení pro dětské čtenáře na základní škole je jedna knihovnice. 
V knihovně se pořádají bededy, autorká čtení, literárně-hudební pásma, cestopisné besedy spojené s promítáním, vzdělávací akce a během celého roku si zde návštěvníci mohou prohlédnout některou ze zajímavých výstav.
Od poloviny roku 2018 používá knihovna nový knihovní systém Tritius.