Navigace

Obsah

Březnické noviny

Náměstí 16, Březnice
Kontakt:

Lukáš Novotný

tel: 318 682 453, 739 641 922, e-mail: noviny@breznice.cz

 

 

Pondělí 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý 08:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 11:30 12:00 - 16:00

 

 

CENÍK INZERCE V BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH

 

1 strana A4    2 400 Kč            

1/4 strany          600 Kč

1/2 strany       1 200 Kč             

1/8 strany          300 Kč

 

Při objednání dvou po sobě jdoucích inzerátů TŘETÍ ZDARMA!

 

Drobná řádková inzerce pro občany: první tučně vytištěný řádek – 40 Kč, 

za každý další započatý řádek 20 Kč (řádek cca 50 znaků).

Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka) – za každý započatý řádek

10 Kč.  Zveřejnění fotografie ke vzpomínce 50 Kč.

 

Příspěvky do Březnických novin přijímáme pouze zaslané e-mailem nebo na USB flash.

Musí být napsány v programu Word, písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1. Nedělat odstavce, text zarovnat vždy vlevo, maximálně na 2 strany A4 dle zásad vydávání Březnických novin ze dne 3. 12. 2012.

Příspěvky je možné zaslat na e-mailovou adresu noviny@breznice.cz nebo přinést  do Městské knihovny, Náměstí 16, 262 72 Březnice.

Na telefonním čísle 318 682 453 (739 641 922) si ověřte, zda Váš příspěvek dorazil.

Redakce neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout.

Za zaplacenou inzerci odpovídá zadavatel.