Navigace

Obsah

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici

 

Adresa: V Koleji 1, 262 72  Březnice
Tel.: 326 531 594
E-mail:

galerie@breznice.cz 

muzeum@breznice.cz

Badatelské dotazy zasílejte e-mailem nebo kontaktujte správce muzea.

 

Badatelský řád

Návštěvní řád 

 

Stálé expozice i prostory pro sezónní výstavy se nacházejí v bývalé jezuitské koleji na náměstí vedle kostela.

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby 

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA

květen, září                              9 - 12   13 - 16

červen, červenec, srpen        9 - 12   13 - 17

úterý - neděle

(poslední prohlídka 11.30, 15.30 nebo 16.30) 

pondělí zavřeno   

 

VSTUPNÉ 2021

Vstupenky do stálých expozic muzea, galerie a na výstavy

zakoupíte v pokladně Infocentra 326 531 595.

 

MĚSTSKÉ MUZEUM

vstupné do dvou expozic muzea

Církevní a duchovní život + Loutkářství na Březnicku 

Vstupné základní        30,- Kč

Vstupné snížené         15,- Kč (děti, studenti, důchodci)

vstupné rodinné          50,- Kč (2 dospělí + děti)

Vstupné hromadné     10,- Kč / osoba (školáci, studenti, důchodci ve skupině 10 a více osob) 

Vstupné zdarma:         děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, Asociace muzeí a galerií,                                           ZMS, RG ČR, RGS, ICOM

 

CÍRKEVNÍ A DUCHOVNÍ ŽIVOT V BŘEZNICI

Církevní život v Březnici byl zajímavý - od protestantského vyznání většiny obyvatel města se rekatolizačním procesem v polovině 17. století přehoupl do silně katolického, kdy se církev stala hlavním správcem duchovního života. Barokní podoba zbožnosti vstoupila do lidové kultury tradicemi obchůzkových her a koledováním, propojenými s církevními svátky a ovlivnila lidovou hudbu, zpěv, divadlo, promítla se do slovesnosti a výtvarné podoby. Vystavené sbírkové předměty pocházejí z březnického prostředí a dokládají, že soužití kněžské komunity s obyvateli městečka přineslo všestranný kulturní a společenský rozvoj.

 

Barokní pluviál

 

Loutkářství na Březnicku    

   

 

Také v Březnici se dochovalo mnoho dokladů o provozování loutkářství. Velkou roli tady sehrálo umění Arnošty Kopecké, vnučky jednoho z nejznámějších loutkářů, Matěje Kopeckého.Ta provozovala loutkářskou činnost v okolí Březnice a je pochována na místním hřbitově. Od doby Arnošty Kopecké zůstala v Březnici bohatá tradice loutkářství: dochovaly se kulisy, loutky i doplňky divadýlek, jež patřily spolkům Sokol a Orel.

V rámci prohlídky je promítán loutkový film „Johannes doktor Faust“ z roku 1958, který režíroval Emil Radok za asistence Jana Švankmajera. Příběh vypráví o světě, v němž předměty a rekvizity žijí vlastním životem.

 

Část expozice Loutkářství na Březnicku

 

 

František Josef I.       

Vstupné základní        30,- Kč

Vstupné snížené         15,- Kč (děti, studenti, důchodci)

Rodinné vstupné        50,- Kč (2 dospělí + děti)

Vstupné hromadné     10,- Kč / osoba (školáci, studenti, důchodci ve skupině 10 a více osob) 

Vstupné zdarma:         děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, Asociace                                                                        muzeí a galerií, ZMS, RG ČR, RGS, ICOM

Výstava věnovná Františku Josefu I. se nachází v nově otevřených čtyřech sálech severního křídla budovy. Přiblížuje panovníkovu osobu zachycenou na předmětech běžného užívání, dobových obrazech i upomínkových předmětech.

                                                             

 

 

 

GALERIE LUDVÍKA KUBY

Vstupné základní        30,- Kč

Vstupné snížené         15,- Kč (děti, studenti, důchodci)

Rodinné vstupné         50,- Kč (2 dospělí + děti)

Vstupné hromadné     10,- Kč /osoba (školáci, studenti, důchodci ve skupině 10 a více osob) 

Vstupné zdarma:          děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, Asociace muzeí a galerií,                                           ZMS, RG ČR, RGS, ICOM

 

Ve čtyřech útulných sálech jsou vystaveny obrazy s motivy z Březnice i jižních Čech, portréty, figury a žánrové obrázky. Březnická sbírka důstojně představuje část Kubovy široké malířské tvorby a je skvělým dokladem lásky umělce k prostředí, lidem, krajině i k životu.

Ve výtvarném salónu je možné shlédnout díla dalších umělců:

Aloise Moravce, Bohumila Ullrycha, Jana Rafaela Schustera a Anny Sequensové.

 

Část expozice Galerie Ludvíka Kuby