Navigace

Obsah

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici

 

Adresa: V Koleji 1, 262 72  Březnice
Tel.:

739 641 923 prodej vstupenek na prohlídky a informace

E-mail:

galerie@breznice.cz 

info@breznice.cz 

 

Badatelské dotazy zasílejte e-mailem galerie@breznice.cz nebo kontaktujte správce muzea 724 996 684

BADATELSKÝÍ ŘÁD

 

 

 

Stálé expozice i sezónní výstavy se nacházejí v jezuitské koleji na náměstí vedle kostela.

 

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby 

OTEVÍRACÍ DOBA

květen, září                              9 - 12   13 - 16

červen, červenec, srpen        9 - 12   13 - 17

úterý - neděle

pondělí zavřeno   

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

VSTUPNÉ 

Vstupenky do stálých expozic muzea, galerie a na výstavy

zakoupíte v pokladně Infocentra 739 641 923.

 

MĚSTSKÉ MUZEUM

Církevní a duchovní život + Loutkářství na Březnicku 

Vstupné základní        50,- Kč

Vstupné snížené         30,- Kč (děti do 15 let, studenti do 26 let, důchodci nad 65 let)

vstupné rodinné          130,- Kč (rodiče a jejich děti)

Vstupné hromadné     20,- Kč / osoba  (skupina 10a více osob)

Vstupné zdarma:         děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, Asociace muzeí a galerií,                                           ZMS, RG ČR, RGS, ICOM, válečný veterán

 

CÍRKEVNÍ A DUCHOVNÍ ŽIVOT V BŘEZNICI

Církevní život v Březnici byl zajímavý - od protestantského vyznání většiny obyvatel města se rekatolizačním procesem v polovině 17. století přehoupl do silně katolického, kdy se církev stala hlavním správcem duchovního života ve městě a okolí. Do lidové kultury vstoupila barokní podoba zbožnosti tradicemi her, obchůzek a koledováním, propojenými s církevními svátky. Ovlivnila lidovou hudbu, zpěv, divadlo, promítla se do slovesnosti i do výtvarné podoby. Vystavené sbírkové předměty pocházejí z březnického prostředí a dokládají, že soužití kněžské komunity s obyvateli městečka přineslo všestranný kulturní a společenský rozvoj.

 

Barokní pluviál

 

Loutkářství na Březnicku    

   

 

V Březnici se dochovalo mnoho dokladů o provozování loutkářství. Velkou roli zdesehrálo umění Arnošty Kopecké, vnučky jednoho z nejznámějších loutkářů, Matěje Kopeckého.Ta provozovala lkočovnou outkářskou činnost v okolí Březnice a je pochována na místním hřbitově. Bohatá tradice loutkářství pokračovala provozováním spolkových a rodinných divadel. Dochovaly se kulisy, loutky i doplňky divadýlek, které patřily spolkům Sokol a Orel.

V rámci prohlídky je promítán loutkový film „Johannes doktor Faust“ z roku 1958, který režíroval Emil Radok za asistence Jana Švankmajera. Příběh vypráví o světě, v němž předměty a rekvizity žijí vlastním životem.

 

Část expozice Loutkářství na Březnicku

 

                                                 

 

GALERIE LUDVÍKA KUBY

stálá expozice

vstupné platné pouze do galerie 

Vstupné základní        50,- Kč

Vstupné snížené         30,- Kč (děti do 15 let, studenti do 26 let, důchodci nad 65 let)

Rodinné vstupné         130,- Kč (2 dospělí + děti)

Vstupné hromadné     20,- Kč /osoba (školáci, studenti, důchodci ve skupině 10 a více osob) 

Vstupné zdarma:          děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, Asociace muzeí a galerií,                                           ZMS, RG ČR, RGS, ICOM, veteráni války

 

Březnická sbírka důstojně představuje část Kubovy široké malířské tvorby a je skvělým dokladem lásky umělce k prostředí, lidem, krajině i k životu. Ve čtyřech útulných sálech jsou vystavena díla s motivy z Březnice i jižních Čech, portréty, figury a žánrové obrazy. Interér doplňuje malířův stojan, klavír a dobový nábytek.

Ve výtvarném salónu je možné shlédnout díla dalších umělců:

Aloise Moravce, Bohumila Ullrycha, Jana Rafaela Schustera a Anny Sequensové.

 

Část expozice Galerie Ludvíka Kuby
 

„Příběh obrazu sv. Víta“

Barokní obraz sv. Víta je zapůjčený z kostela sv. Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského.

Od roku 1728 je sv. Vít patronem města Březnice.

 

 

Sezonní výstava

TROJHLAS

TROJHLAS