Navigace

Obsah

Akce v bývalé jezuitské koleji 

ÚNOR 2020

Slavné Přemyslovny

duchovní učitelky a léčitelky

sv. Anežka česká a sv. Vilemína

PŘEDNÁŠKA

25. 2. 2020 od 17 hodin

 

bývalá jezuitská kolej Galerie Ludvíka Kuby

přednáška

plakát

 

 

BŘEZEN 2020

PŘEDNÁŠKA

24. března 2020 od 17 hodin
Kunhuta a Eliška Přemyslovny

Prvorozená dcera Přemysla Otakara II. Kunhuta

působila jako abatyše Svatojiřského kláštera na Pražském Hradě,

kde vychovávala budoucí českou královnu Elišku Přemyslovnu
  matku císaře Karla IV.

Obě královské dcery se zasloužily o rozvoj duchovního života

i umění v zemích Koruny české.
sál v bývalé jezuitské koleji

 vstupné 60 Kč

 

Výstava Vítání jara

 

DUBEN 2020

neděle 5. dubna 2020

Vítání jara v Koleji