Obsah

Městské muzeum v Březnici

Otevírací doba

květen, září                              9 - 12   13 - 16

červen, červenec, srpen        9 - 12   13 - 17

úterý - neděle

 

pondělí zavřeno   

 

 

Sledujte "Akce v bývalé jezuitské koleji" - zde naleznete informace o výstavách, koncertech, přednáškách nebo o ZMĚNÁCH provozu.

MĚSTSKÉ MUZEUM

vstupné

do dvou expozic muzea

Církevní a duchovní život + Loutkářství na Březnicku 

Vstupné základní        50,- Kč

Vstupné snížené         30,- Kč (děti, studenti do 26 let, důchodci nad 65 let)

vstupné rodinné          130,- Kč 

Vstupné hromadné     20,- Kč / osoba  

Vstupné zdarma:         děti do 6 let, držitelé průkazuZTP a ZTP/, Asociace muzeí a galerií,                                                ZMS, RG ČR, RGS, ICOM, veteráni války

 

CÍRKEVNÍ A DUCHOVNÍ ŽIVOT V BŘEZNICI

Církevní život v Březnici byl zajímavý - od protestantského vyznání většiny obyvatel města se rekatolizačním procesem v polovině 17. století přehoupl do silně katolického, kdy se církev stala hlavním správcem duchovního života. Barokní podoba zbožnosti vstoupila do lidové kultury tradicemi obchůzkových her a koledováním, propojenými s církevními svátky a ovlivnila lidovou hudbu, zpěv, divadlo, promítla se do slovesnosti a výtvarné podoby. Vystavené sbírkové předměty pocházejí z březnického prostředí a dokládají, že soužití kněžské komunity s obyvateli městečka přineslo všestranný kulturní a společenský rozvoj.

Svatostánek 2.polovina 16. století

 

LOUTKÁŘSTVÍ NA BŘEZNICKU

Také v Březnici se dochovalo mnoho dokladů o provozování loutkářství. Velkou roli tady sehrálo umění Arnošty Kopecké, vnučky jednoho z nejznámějších loutkářů, Matěje Kopeckého.Ta provozovala loutkářskou činnost v okolí Březnice a je pochována na místním hřbitově. Od doby Arnošty Kopecké zůstala v Březnici bohatá tradice loutkářství: dochovaly se kulisy, loutky i doplňky divadýlek, jež patřily spolkům Sokol a Orel.

V rámci prohlídky je promítán loutkový film „Johannes doktor Faust“ z roku 1958, který režíroval Emil Radok za asistence Jana Švankmajera. Příběh vypráví o světě, v němž předměty a rekvizity žijí vlastním životem.

 

Část expozice Loutkářství na Březnicku

 

 

 

                                                             

Badatelské dotazy zasílejte e-mailem nebo kontaktujte správce muzea

 

 

BŘEZNICE - DALŠÍ PAMÁTKY

Státní zámek Březnice

Původně gotická tvrz byla přestavěna v 16. století na renesanční zámek. Expozice přibližují historii jednotlivých šlechtických rodů a umělecké slohy od renesance až po 19. století. Skvostem je nejstarší knihovní sál v Čechách z roku 1558 Lokšanská knihovna.

Kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského

Střed města vytváří ucelenou památkovou zónu, jejíž dominantou je právě tento kostel. Zakladatel, březnický pán Přibík Jeníšek z Újezda, jej nechal vystavět v letech 1642 – 1650 italským stavitelem Carlo Luragem.  Pozoruhodně řešený vnitřní prostor jednolodního kostela s bočními kaplemi je vyzdoben mnoha barokními uměleckými díly.

Jezuitská kolej a gymnázium

Na kostel navazuje budova bývalé jezuitské koleje, která byla dokončena v roce 1650 a stala se centrem kulturního a společenského života. Z Březnice docházeli jezuitští kněží na Svatou Horu u Příbrami, kde v roce 1647 získali církevní správu. Propojili obě místa roku 1649 tzv. „svatou cestou“ šestnácti křížů s obrazy, které byly později přestavěny na kamenné kapličky Křížové cesty.

V roce 1654 bylo v Březnici založeno první jihočeské gymnázium se seminářem.

Židovské ghetto a synagoga

V roce 1726 vzniklo židovské ghetto, které jako celek představuje unikátní urbanistický komplex domů. Původní synagoga byla postavena v letech 1726 - 28 a dnešní podobu získala po požáru v roce 1874. Za městem se nachází starý židovský hřbitov, který se připomíná již v polovině 16. století.

Kostel sv. Rocha na hřbitově

Raně barokní kostel sv. Rocha je dílem stavitele Carla Luraga. Na hlavním oltářním obraze je zachycena Březnice v roce 1651 se všemi významnými budovami města. Boční oltář vpravo zdobí nejstarší obraz kostela – Panna Marie v zahradě, pocházející z tzv. Dürerovy školy z poloviny 16. století. Řezbářsky je cenný další boční oltář sv. Jana Nepomuckého z let 1732 -1733, který  je dílem Jana Františka Hoffmana Pragensis .

Vchod na hřbitov s keramickou výzdobou z roku1891 je dílem rodáka Václava Fürsta, který je autorem i mnoha pomníků.

Kamenný most

Most přes řeku Vlčavu z roku 1899 patří mezi poslední kamenné mosty v Čechách.  Zdoben je čtyřmi barokními sochami, z nichž tři pochází z dílny Ignáce Hammera v Dobré Vodě: socha Panny Marie je z roku 1748, Ukřižování a Sv. Dismas z roku 1750. Socha sv. Jana Nepomuckého je z roku 1812. Všechny nesou ale letopočet 1901, kdy byly restaurovány.

Pivovar

Architektonicky cenné stavby pivovaru pochází z počátku 18. století. Zajímavá je výzdoba mansardových střech, na nichž jsou sochy patronů pivovarnictví sv. Josefa a sv. Jana Křtitele. Výroba piva zde sahá až do roku 1506. Vyráběná piva nesou značku Herold a získala celou řadu ocenění.

 

OKOLÍ BŘEZNICE

Dobrá Voda

Kaple sv. Maří Magdalény, postavena roku 1642 nad léčivým pramenem, v její blízkosti byly známé lázně.

Hrochův Hrádek

je zřícenina bývalé tvrze, pustá od 16. století, dochovány zbytky obvodového zdiva paláce.

Hradiště na vrchu Šance - Bozeň

bývalé raně středověké hradiště se zřetelnou centrální částí a se zbytky mohutných kamenných valů.

Stražiště

starobylý kostel sv. Jana Křtitele má základ z doby románské.

Bubovice

v kostele sv. Václava fragmenty nástěnných maleb a kamenné náhrobky z doby gotické.

Pročevily

poutní kaple sv. Barbory je barokní stavba s centrální dispozicí a ambity.

Drahenice

zámek a oranžerie v držení rodu Lobkowiců, ve vsi lidová roubená stavení z 18. století.

Tochovice

původní tvrz přestavěná na počátku 19. století na zámek, který je zasazen v anglickém parku.

Starosedlský Hrádek

původní pozdně gotická tvrz, na počátku 17. st. přestavěna do dnešní podoby.