Navigace

Obsah

Baráčnická obec Bozeň

HISTORIE BŘEZNICKÉ BARÁČNICKÉ OBCE „BOZEŇ“
 
Obec baráčníků „Bozeň“ Březnice byla založena 12. července 1938, jako jedna z obcí XVIII. Podbrdské župy. Regule pak byly schváleny 4. srpna 1938. Rychtářem byl zvolen učitel soused Josef Jiráň. Na podzim roku 1938 byla zahájena kulturní činnost Obce divadelním představením „Rozmysli si Mařenko“. Obecní baráčnická rychta byla v hotelu Karlův Týn, kde byl uložen inventář a konala se zde obecní, konšelská a valná sedění. Baráčníci pomáhali k rozvoji bohatého kulturního života ve městě až do roku 1942, kdy byla činnost obce omezena vlivem okupace. Po osvobození v roce 1945 se vrátila Obec baráčníků ke svému poslání. Pořádala kulturní akce, propagovala staré zvyky našich předků. Spolupracovali se Sokolem, Osvětovou besedou a jinými spolky. Potom činnost obce stagnovala a v roce 1991 se nacházela na pokraji úpadku. Od jejího založení až do této doby se v čele březnických baráčníků vystřídalo osm rychtářů: Josef Jiráň, Alois Kolář, Josef Novák, Václav Lánský, Alfons Votava, Bohumil Kratochvíl, Stanislav Melichar, Václav Borczák.
V listopadu 1992 bylo zvoleno prozatímní konšelstvo, rychtářem se stal soused Josef Fouček a syndičkou tetička Božena Šmatláková. Vzali na sebe nelehký úkol. Oživit činnost baráčnické obce „Bozeň“ Březnice. Byli přijati noví členové a činnost obce se znovu obnovila. Po Josefu Foučkovi se rychtářem stal soused Bedřich Tuháček. Pod jeho vedením se sousedé a tetičky pravidelně scházeli na Městském úřadě v Březnici.
Současným rychtářem baráčnické obce „Bozeň“ Březnice je Jiří Bimr a syndičkou Petra Bezděková.
 
 
 
Jiří Bimr - rychtář - tel. 736 767 426
Petra Bezděková - syndička - tel. 720 350 526