Navigace

Obsah

Portál krizového řízení Březnice

Krajský úřad Středočeského kraje zřídil Portál krizového řízení pro komunikaci s obcemi v době vyhlášení krizového stavu.

http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/
Přístup na webovou aplikaci Portál krizového řízení.

Krizový portál bude aktivován při vyhlášení krizového stavu dle zákona č. 240/2000 Sb., krizovém řízení. Nová webová aplikace bude sloužit k nahlášení postižené obce a uplatnění prvotních nákladů.


JAK FUNGUJE OCHRANA OBYVATEL

VAROVÁNÍ
V případě mimořádné situace budete varováni sirénami. Informaci, o jakou událost se jedná, dostanete prostřednictvím megafonů, rozhlasových vozů, regionálních rozhlasových stanic nebo budete informováni osobou, pověřenou starostou nebo velitelem zásahu.

V České republice je jeden varovný signál. Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku.

Tón sirény               Délka tónu               Varovný signál
Kolísavý                   140 vteřin                  Všeobecná výstraha
Přerušovaný tón        60 vteřin                   Požární poplach

IMPROVIZOVANÉ UKRYTÍ
Pokud nemáte v blízkosti bydliště stálý úkryt ukryjete se v místě, kde Vás zastihlo varování (nejde-li zjevně o povodeň). Jste-li v budově, zůstaňte v ní, jste-li na veřejném prostranství, vyhledejte urychleně nejbližší budovu a ukryjte se v ní. V budově zavřete okna a dveře. Oblepte je páskou, uzavřete větrání, vypněte klimatizaci, utěsněte průduchy budovy.

IMPROVIZOVANÁ OCHRANA
Je-li podezření na kontaminaci, použijte i tu nejjednodušší ochranu k přesunu na bezpečnější místo: zadržte dech, zavřete oči, chraňte ústa a nos přiloženou dlaní. Nos a ústa překryjte přeloženým kapesníkem, ručníkem, přeloženým toaletním papírem, ubrouskem, které navlhčíte čistou vodou.
Oči chraňte uzavřenými brýlemi těsnícími na obličej, dále si nasaďte čepici do čela, klobouk, šátek, šálu nebo kuklu. Tělo ochraňte nepropustným, omyvatelným a splývavým oděvem s kapucí, nejlépe z několika vrstev, který doplníte rukavicemi a vysokou gumovou nebo koženou obuví. Rukávy a nohavice utěsněte podvázáním. Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se do sucha a oblečte se do čistého oděvu.


EVAKUACE
Rozhodnutí o provedení evakuace bude vydáno vždy, pokud nebude možno zajistit ochranu osob v místech jejich stálého nebo běžného pobytu. Rozhodnutí o provedení evakuace bude vydáno orgány veřejné správy v příslušném místě, v případě nebezpečí z prodlení velitelem zásahu.

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU
 uhaste otevřený oheň v topidlech
 vypněte el.spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), v případě povodně vždy vypněte hlavní jistič
 uzavřete přívod vody a plynu
 ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
 dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 kočky a psy si vezměte s sebou (včetně jejich zdravotního průkazu), exotická zvířata zanechte
   doma předzásobené krmivem a vodou
 vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

OBSAHUJE ZEJMÉNA:
 základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
 předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
 osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 přenosné rádio s rezervními bateriemi
 toaletní a hygienické potřeby
 léky, svítilnu
 náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
 kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti
 mobilní telefon s nabíječkou


KDE ZÍSKAT INFORMACE
Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravovaných záchranných a likvidačních prací a ochranou obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě.
Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravovaných záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravovaných opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu.

NA KRIZOVÉM PORTÁLU STŘEDOČESKÉHO KRAJE:
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/