Obsah

Kapličky při silnici na Svatou Horu
Kaplička mapa Kaplička

Při cestě na Svatou Horu původně stávaly dřevěné kříže, které měly praktický význam - podle nich se orientovali jezuitští kněží, kteří pěšky docházeli vykonávat duchovní správu na Svatou Horu. Zděné kapličky je nahradily a sloužily jakou růžencová zastavení poutních procesí. První kaplička představuje P. Marii, sv. Dominika a sv. Terezii, na druhé kapličce se stkví keramická výzdoba Václava Fürsta - sv. Václav a Zvěstování Panně Marii.