Obsah

Most
most mapa most

Nový kamenný most byl postaven na místo starého v roce 1899. Z původního mostu byly přeneseny čtyři sochy - tři barokní z dílny Ignáce Hammera z Dobré Vody: socha Panny Marie je z roku 1748, další dvě - sv. Dismas a Ukřižování z roku 1750. Socha sv. Jana Nepomuckého je z roku 1812. Všechny nesou ale letopočet 1901, kdy byly restaurovány. Březnický most patří mezi poslední kamenné mosty v Čechách, po té se užívalo železobetonu a je dílem rodáka Ing. J. Kodla.