Obsah

Okolí Březnice

Dobrá vodafrantišek

Dobrá voda - kaple sv. Maří Magdalény, postavena roku 1642 nad léčivým pramenem, v její blízkosti byly v 19. století známé lázně. V lese nedaleko kapličky je socha sv. Františka z roku 1798.

 

Hrochův Hrádek

Hrochův Hrádek -  zřícenina bývalé tvrze, pustá od konce 16. století. Dochovány zbytky obvodového zdiva paláce.

 

Bozeň

Hradiště - Bozeň  - Šance - raně středověké hradiště se zřetelnou centrální částí zvanou akropole a se zbytky mohutných kamenných valů.

 

stražiště

Stražiště - starobylý kostel sv. Jana Křtitele má základ z doby románské.

 

Bubovice - kostel sv. Václava je zajímavý fragmenty nástěnných maleb z doby gotické a kamennými náhrobky.

 

Pročevily - kaple sv. Barbory - barokní stavba centrální dispozice a ambity, doplněná přízemním ochozem a čtvercovou sakristií.

 

Drahenice - zámek a oranžerie v držení rodu Lobkowiců, ve vsi lidová roubená stavení.

 

Tochovice - zámek přestavěný na počátku 19. stol je zasazen v anglickém parku.

 

Starosedlský Hrádek -původní pozdně gotická tvrz, na počátku 17. st. přestavěna do dnešní podoby, je v soukromých rukách.