Navigace

Obsah

Další historické památky

Radnice

radnice

Budova nové radnice byla postavena v letech 1914 – 1915 na místě zbořené staré radnice stavitelem Františkem Bierhanzlem a dodavatelé byli převážně místní řemeslníci.

Sloužila k umístění úředních místností obce, v prvním poschodí k účelům městské spořitelny. V přízemí se nacházelo muzeum a veřejná čítárna.

V současné době jsou zde umístěny kanceláře odborů Městského úřadu v Březnici a reprezentační sál, ve kterém jsou společenské a kulturní akce.
 

Kulturní dům

kulturní dům

Současnou architekturu zastupuje budova kulturního domu z let 1981 – 1985, navržená architektem Karlem Pragrem
 

Kaplička sv. Josefa

Kaplička sv. Josefa

Byla postavena na Vinici v roce 1908. V letech 2008 - 2010 byla obnovena a stala se oblíbeným cílem vycházek i poutí.
 

Pivovar

Pivovar

Jednopatrový objekt postavený v barokním slohu po roce 1722 si dochoval téměř v celém rozsahu původní historický ráz a patří mezi kulturní památky. Představuje ojedinělý architektonický skvost s mansardovými střechami, které zdobí sochy svatého Josefa a Jana Křtitele.

Zámecký pivovar Herold v Březnici vaří pivo tradiční technologií s vysokým podílem ruční práce. 
 

Husův sbor

kostel ˇHusova sboru

Stavba kostela církve československo – bratrské byla po roce výstavby dokončena v roce 1938. Projektovali ji architekti František Vlk a František Tlach, stavitelé z Mirovic, kde je podobná stavba kostela

 

Základní škola v Březnici

základní škola

V roce1934 byly předány do užívání moderní školní budovy, které byly postaveny podle návrhu Ing. architektů J. Kittricha a J. Hrubého. Výuka v Březnici trvá od konce 15. století, kdy byla převedena farní škola z Bubovic.

 

Zemědělská škola - Vyšší odborná a střední škola

VOŠ a SOŠ

V roce1926 byla slavnostně otevřena nová budova odborné hospodářské školy sídlící a dostavba školy, domov mládeže a tělocvična jsou ze šedesátých let dvacátého století. V současné době je zřizovatelem školy Středočeský kraj. 

 

Regulace řeky Vlčavy

vlčava

Úprava řeky Vlčavy (Skalice) byla zahájena v roce 1931, regulaci navrhl Ing. Dr. Josef Stocký a práce prováděny Ing. B. Štětinou z Mirovic. Dokončena byla v roce 1934. V rámci úpravy řeky byla v roce 1933 slavnostně otevřena městská plovárna v Březnici


Náhrobek Václava Fürsta

Náhrobek Václava Fürsta

Dětství prožil v Březnici. Absolvent keramické školy v Bechyni. V r. 1891 odjel do Vídně, kde byl zaměstnán v továrně na kamna dvorního dodavatele Fesslera. Všeobecně uznávaný odborník uměleckých kachlových kamen. Pracoval pro vídeňský císařský hrad, zámek Konopiště, Chlum u Třeboně, pro Schönbrunn ad. Tři roky působil v Horažďovicích a poté se vrátil do Vídně. Od r. 1912 vedl výrobu slohových i obyčejných kamen u firmy L. & C. Hardtmuth v Podbořanech. - Tvůrce drobné keramiky, kamnářských kachlí. Vyrobil kamna pro radnici v Horažďovicích a Strakonicích a pro klášter v Kladně. Autor četné keramické výzdoby města Březnice.