Obsah

Židovské ghetto a synagoga
gheto mapa synagoga

Na místě starého lokšanského dvora a zahrady bylo v roce 1726 založeno židovské ghetto, které jako celek představuje unikátní urbanistický komplex s dochovanými klasicistními domy. Uzavřené ghetto bylo spojeno s městem brankami, které se do roku 1847 zavíraly na noc. Domy byly označeny římskými číslicemi, jako domy ve starém římském ghettu. Část domů má dochovanou empírovou podobu. Lokšanský palác se stal základem domu čp. I, který je podle nejznámějšího majitele nazýván Popperův a patří s atriovým dvorkem a drobnými architektonickými prvky ke skvostům.

Synagoga

Původní byla postavena v letech 1726 - 28, dnešní podobu získala v roce 1874. Březnice patřila mezi přibližně 600 obcí, kde se rozvíjel židovský náboženský proud a byla významným kulturním i společenským střediskem, které ovlivňovalo život Židů v širokém okolí. Byla sídlem krajského rabína Prácheňského kraje a bývalo zde vysoké učení židovské zvané Ješiva“.

Vlastníkem synagogy je Židovská obec pražská. Rekonstrukci synagogy v programu 10 hvězd vedla Federace židovských obcí a zpřístupněna je od roku 2014.